IH-การขายและการตลาด

นักขายต้องล่ายอดขายให้ได้เป้า ต้องเป็นนักขายที่ต้องกล้าสู้ กล้าลุย กล้าออกไปพบลูกค้า

หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่นักขายทุกท่านจะต้องอบรม เพราะการเจรจาต่อรองต้องเกิดขึ้นแน่นอนระหว่างการขาย หากนักขายมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี ย่อมทำให้โอกาสการปิดการขายเกิดขึ้นได้แน่นอน

การขายต้องปรับวิธีการใหม่ นักขายรอลูกค้าไม่ได้ แต่ต้องรุกเท่านั้น

นักขายต้องปรับแนวทางและวิธีคิด วิธีขายอย่างไร ในยุคที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

คนที่ไม่เคยเป็นนักขายมาก่อนและคนที่ไม่เคยขายสินค้ามาก่อน หลักสูตรนี้จะมีเทคนิควิธีการให้ท่านอย่างเหนือชั้น

ทะลุ ทะลวง ทุกขั้นตอนของการขาย เพื่อปิดการขายอย่างมือชะมัง

สถานการณ์การขายต้องปรับตามสถานการณ์โลก อบรมพนักงานขายให้เป็นนักขายที่ดีและเก่งในวงการขาย

ลูกค้ารายสำคัญ เราต้องบริหารอย่างไรให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ดีตลอดกาล

บริหารทีมขายอย่างไร สร้างทีมขายได้ ยอดขายทะลุเป้า

บริหารดีลเลอร์อย่างไร ยอดขายไม่ตก สัมพันธภาพยั่งยืน

นักขายโครงการต้องมีทักษะขั้นสูงและลูกล่อลูกชนที่ดีในการปิดการขาย

นักขายต้องมีไฟในการขาย เพื่อทำให้เกิดพลังในงานขาย

จากการตลาด 4.0 จะเข้าสู่การตลาด 5.0 องค์กรจะทำการขายอย่างไร

ผลกระทบจาก Digital Disruption หากองค์กรไม่ปรับวิธีการทำการตลาด องค์กรจะอยู่ลำบาก

นักขายที่ดีจะพิชิตเป้าการขายได้อย่างไร?

นำเสนอเป็น นำเสนอเก่ง ความน่าเชื่อถือเกิด

ขายอย่างไรให้ลูกค้ายอมรับคุณค่าโครงการ อบรมพนักงานขายบ้านและอบรมพนักงานขายคอนโดให้มีเทคนิควิธีการขายที่ปิดการขายได้ดีขึ้น

Sales Engineer หรือ วิศวกรขายที่ดีต้องมีทักษะอย่างไร

อบรมพนักงานขายทางโทรศัพท์ เพื่อให้เป็นนักขายที่ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว

ทำ CRM & CEM อย่างไรให้ยอดขายเติบโตอย่างยั่งยืน

นักขายจะเก่งแบบมืออาชีพ ต้องมีพื้นฐานและทักษะการขายที่ดี

อบรมพนักงานขายที่ต้องติดตามลูกค้า ติดตามลูกค้าอย่างไรให้ลูกค้าเปิดใจ

ภายใต้เวลาอันจำกัด นักขายจะขายอย่างไร

พนักงานขายจะทำอย่างไร หากสถานการณ์ทางการขายไม่เป็นไปตามที่ต้องการ พนักงานขายต้องมีวิธีคิดและวิธีการในการสร้างยอดขายให้ได้ อบรมพนักงานขายให้เก่งและมีวิธีการขายที่ต้องเอาชนะสถานการณ์วิกฤตให้ได้

ทะลายข้อโต้แย้งลูกค้าอย่างไร เพื่อปิดการขายให้ได้ยอดขาย

การขายสินค้าระหว่างองค์กร นักขายต้องบริหารลูกค้าเป็น แล้วยอดขายจะเกิดมหาศาล

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ เพื่อพิชิตและเพิ่มยอดขาย (หลักสูตรแนะนำ)

การขายหน้าร้านต้องมีทักษะการขายที่ดี เพื่อปิดการขายให้ได้มากขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com