Public Training 

หลักสูตรด้านการบริการ

อบรมการบริการหลักสูตรนี้ อบรมวันที่ 25 พ.ย. 64 ทีมขนส่งสินค้า คือ ด่านสุดท้ายของการมอการที่ดีให้แก่ลูกค้า หากทีมขนส่งไม่สนใจและไม่ตระหนักต่อคุณภาพการบริการแล้ว ย่อมทำให้ลูกค้าไม่สนใจที่จะมาใช้บริการในอนาคต

อบรมการบริการหลักสูตรนี้ อบรมวันที่ 15 ธ.ค. 64 การบริการเป็นหัวใจสำคัญที่พนักงานไม่่ควรจะมองข้าม แต่การบริการแบบเดิม อาจจะทำให้ลูกค้าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ดังนั้น นักบริการต้องเข้าใจและเปลี่ยนวิธีคิด หากต้องบริการลูกค้าในยุคนี้

อบรมการบริการ วันที่ 21 ธ.ค. 64 เพื่อเรียนรู้แนวทางในการสร้างการบริการที่ดีแบบใหม่แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองและยกคุณภาพการบริการที่ดีไปสู่ความประทับใจไม่รู้ลืม

จัดอบรมการบริการ (ประสานงานการขาย) หลักสูตรนี้อบรม วันที่ 18 พ.ย. 64 หาก Sale Support มีทักษะการให้บริการทีมขายและลูกค้าที่ทำให้ลูกค้าประทับใจได้ เชื่อได้เลยว่าการจงรักภักดีต่อแบรนด์ และการขายฐานลูกค้าจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ และไม่ต้องเหนื่อยเลย

อบรมการบริการ หลักสูตรนี้จัดวันที่ 26 ม.ค. 65 การบริการหลังการขายสำคัญมาก ในยุคที่นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ Product ที่น่าสนใจกันทั้งนั้น แต่ถ้าเรามีบริการที่ครบ แม้หลังการขายแล้วก็ยังมีการบริการที่ดี ลูกค้าก็พร้อมจะจ่ายในสินค้าของเราก่อนคนอื่นแน่นอน

อบรมการบริการ วันที่ 24 พ.ย. 64 เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองในงานบริการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในงานบริการ

อบรม Call Center หลักสูตรนี้ จัดอบรมวันที่ 14 ม.ค. 65 พนักงาน Call Center จำเป็นต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในงานบริการ พร้อมกับต้องเข้าใจแนวทางการเจรจาและการรับมือลูกค้าที่มีอารมณ์โกรธด้วย เพื่อบริหารความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

อบรมการบริการหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 2 ธ.ค. 64 บทบาทหน้าที่การเป็น Call Center ที่ดี ต้องคำนึงถึงการสื่อสารและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อการประสานงานและการบริการอย่างมืออาชีพ

อบรมการบริการหลักสูตรนี้ จัดอบรมวันที่ 17 ธ.ค. 64 ผู้ให้บริการในสายเลือด มักจะมีวิธีการรุกเข้าหาลูกค้าอย่างเนียน ๆ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ง่ายดาย

หลักสูตรอบรมการบริการนี้ จัดอบรมวันที่ 25 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ซึ่งหน้าที่อาจจะคลายกีบ Call Center แต่การบริการของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะมีการทำงานในการบริการเชิงรุกมากกว่า ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานและมีเทคนิควิธีการเจรจาเพื่อครองใจลูกค้าในระยะยาว

อบรมการขายทางศัพท์หลักสูตรนี้ อบรมวันที่ 21 ม.ค. 65 การเป็นหัวหน้าถือว่ามีความสำคัญต่อทีมงานและสายตาลูกน้อง หัวหน้าที่ลูกน้องยอมรับต้องเป็นหัวหน้าที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในหลายๆ ด้าน การที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีได้ต้องมีหลายองค์กรประกอบด้วยกัน หลักสูตรนี้ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมา เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นวิธีการและทักษะด้านต่างๆ ของการเป็นหัวหน้าที่ดี เพื่อให้สามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาทีมงาน Call Center ของตนเองต่อไป

อบรมการบริการ หลักสูตรนี้ จัดวันที่ 22 ก.พ. 65 ทีมช่างติดตั้งเป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะสร้างปัญหาเรื่องคุณภาพในงานบริการ เพราะ ลูกค้าต้องได้พบทีมช่างที่ต้องมาให้บริการลูกค้า แต่สิ่งที่ลูกค้ามักจะสัมผัสได้จากทีมช่างในทุกวันนี้ คือ การสื่อสานด้วยวาจาของช่าง , การแต่งหรือบุคลิกภาพตลอดจนความไม่ละเอียดในการดำเนินการ ณ หน้างาน  หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงมาตรฐานในงานบริการที่ดีที่ทีมช่างติดตั้งต้องให้ความสำคัญและเกิดคามตระหนักต่อคุณภาพในงานบริการที่จส่งมอบให้แก่ลูกค้า

อบรมการบริการหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 22 พ.ย. 64 การมอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้านับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น เพราะ การมอบการบริการที่ดีเปรียบเหมือนการสร้างคุณค่าทางจิตใจและสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและองค์กร ดังนั้น พนักงานต้อนรับที่ไม่เข้าใจความสำคัญและความจำเป็นของการบริการย่อมส่งผลให้การคุณภาพและภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายไปด้วย หลักสูตรนี้ต้องการเน้นการสร้างสรรค์แนวคิด แนวทางและวิธีการสร้างการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการในการพัฒนาตนเองและการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นักบริการไม่สามารถมองข้ามได้

ทุกหลักสูตรในหมวด Public Trainingนี้ สามารถให้จัดอบรมแบบ In-House Training ได้
Powered by MakeWebEasy.com