About Us

 
 
ด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่นจะพัฒนาบุคลากรด้วยปณิธาน "ต้องสร้างทีมงานให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี" วิทยากรของเรา จึงออกแบบหลักสูตรโดยเน้นคุณภาพในการฝึกอบรมให้แก่ทุกบริษัทอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมการขายหรือการบริการเราจึงกล้ายืนยันได้ว่าองค์กรของเราได้พัฒนาหลักสูตรอบรมพนักงานขายอบรมการบริการ และด้านอื่น ๆ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละธุรกิจเสมอมา

เพื่อความเชื่อมั่นทางบริษัทฯจึงยึดมั่นดำเนินการของบริษัทตามหลักการ "CDTF"

image

ประกอบด้วย

  Customer Need 
การอบรมต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า

  Design course based on target group
เนื้อหาหลักสูตรที่เสนออยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงและตรงกับผู้เข้าอบรม

  Training by Professional
การอบรม เราเน้นที่วิทยากรที่มีประสบการณ์และมีเทคนิคการถ่ายทอดที่ไม่เหมือนใคร กิจกรรมตรงประเด็น และที่สำคัญวิทยากรทำการบ้านแบบลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก สิ่งที่รับมาจริงๆ

  Follow up Training
เรายังมีการติดตามหลังการอบรมให้กับบริษัทที่ต้องการให้เราวิเคราะห์พนักงาน เพื่อนำปัญหามาต่อยอดในการพัฒนาพนักงานต่อไป


Powered by MakeWebEasy.com