Public Training 

หลักสูตรด้านการขายและการตลาด

อบรมวันที่ 21 เม.ย. 66 การขายที่ถูกต้อง คือ การขายที่ต้องเข้าใจและรู้ถึงความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า

อบรมวันที่ 21 ถึง 22 มี.ค. 66 เรียนรู้ศิลปะและแนวทางในการเป็นผู้นำเสนอที่ดี เพื่อสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ฟัง

อบรมวันที่ 9 พ.ค. 66 พูดอย่างไรให้สินค้าดูน่าสนใจ ขายอย่างไรให้ลูกค้าคล้อยตาม นำเสนอขายอย่างไรจนปิดการขายได้

อบรมวันที่ 6 ก.ค. 66 ปัญหาการขายที่นักขายต้องวังวนกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ หรือเคยชิน จนทำให้การขายไม่สำเร็จสักที สุดยอดวิธีเด็ดๆ ที่นักขายต้องร้อง อ๋อ! ว่าการปิดการขายที่ดีต้องเป็นอย่างไร

อบรมวันที่ 25 - 26 เม.ย. 66 การขายที่ไร้วิธีการขายและขาดจุดยึดที่สำคัญ จนทำให้นักขายหันไปให้ความสำคัญที่ราคาและมักจะลดราคาให้ลูกค้าทันทีนั้น นับเป็นการทำลายการขายและสินค้าอย่างสิ้นเชิง

อบรมวันที่ 30 พ.ค. 66 บุคลิกภาพพนักงานขายเป็นสิ่งสำคัญด่านแรกของงานขาย หากนักขายไม่ให้ความสำคัญต่อบุคลิกภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของพนักงานขายได้

อบรมวันที่ 7 พ.ค. 66 บ่อยครั้งที่นักขายต้องพบกับสถานการณ์ที่ตัดสินใจไม่ถูกว่า นักขายจะต้องหาทางสรุปอย่างไรหรือต้องนำเสนอทางเลือกอย่างไรกับลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าปิดการขายกับนักขายเสียที จะได้ไม่เสียเวลาในการนำเสนอขายสินค้า

อบรมวันที่ 22 มี.ค. 66 การขายปี 2023 จะเป็นปีที่นักขายต้องปรับวิธีคิด วิธีการทำงานและวิธีการขายให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้นักขายสามารถฝ่าฟันและคว้าชัยชนะของการขายให้ได้ในทุกสภาวะการณ์ของตลาด

อบรมวันที่ 18 เม.ย. 66 ทักษะการขายต้องได้รับการยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นความ เฉียบ คม ชัด เจาะ ทุกทักษะของนักขาย

อบรมวันที่ 1 มิ.ย. 66 ทีมขายต้องปรับแนวคิดและวิธีการแบบ B2C เพื่อให้การขายเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อขจัดปัญหา ลดข้อขัดแย้ง พิชิตเป้าการขาย

อบรมวันที่ 2 เม.ย. 66 นักขายต้องล่ายอดขายให้ได้เป้า ต้องเป็นนักขายที่ต้องกล้าสู้ กล้าลุย กล้าออกไปพบลูกค้า

อบรมวันที่ 22 มี.ค. 66 นักขายต้องปรับแนวทางและวิธีคิด วิธีขายอย่างไร

อบรมวันที่ 3 พ.ค. 66 ขายยังไงให้ กระชับ ตรง นำเสนอขายดี ปิดการขายได้ไวและชัวร์

อบรมวันที่ 20 เม.ย. 66 การขายทางโทรศัพท์ ถือว่าเป็นช่องทางการขายอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างยอดขายให้แก่องค์กรได้ ฉะนั้น ทีมขายทางโทรศัพท์จึงเป็นทีมขายที่มีความสำคัญมากอีกทีมหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้มีนักขายทางโทรศัพท์จำนวนมากที่ไม่เข้าใจทักษะในการนำเสนอ การพูดและการโน้มน้าวลูกค้าให้สนใจในการนำเสนอขายได้ แต่นักขายกลับใช้คำพูดที่สร้างความรำคาญใจ คำพูดแบบเกรงใจและบางรายกลับเน้นแต่ส่วนลดในการขายเท่านั้น

อบรมวันที่ 16 พ.ค. 66 อบรมการขาย การขายสินค้าระหว่างองค์กร นักขายต้องบริหารลูกค้าให้เป็น จะส่งผลให้ยอดขายจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

หลักสูตรอบรมพนักงานขายนี้ อบรมวันที่ 23 มี.ค. 66 หากเข้าใจแนวทางในการตอบข้อโต้แย้ง และการโน้มน้าวลูกค้าแล้ว ความธรรมชาติในการขายของเราจะทำให้ปิดการขาย ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นด้วย

อบรมการขายหลักสูตรนี้จัดวันที่ 21 มี.ค. 66 หนึ่งในการอบรมการขายที่หลายๆองค์กรให้ความสนใจ คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าหลักของธุรกิจ ดังนั้น จะทำอย่างไรเราจึงจะบริหารลูกค้ารายสำคัญ ลูกค้าหลักของเราให้อยู่กับองค์กรเราอย่างยาวนาน

อบรมการขายของพนักงานขายหน้าร้าน อบรมวันที่ 24 พ.ค. 66 เพื่อให้พนักงานขายหน้าร้านได้เสริมทักษะการขายแบบนำเสนอ product ให้น่าสนใจ แก้ปัญหาข้อกังวลและตอบคำถามต่าง ๆ ที่ลูกค้าโต้แย้งกลับมาได้อย่างมีหลักการตรงจุดเพื่อการตัดสินใจซื้อ

อบรมการขายนี้ จัดอบรมวันที่ 30 มี.ค. 66 หากจะพูดถึงการบริหารผู้แทนจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การขายและการบริการมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

อบรมการขายหลักสูตรนี้จัดอบรมวันที่ 28 มี.ค. 66 หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่นักขายทุกท่านจะต้องอบรม เพราะการเจรจาต่อรองต้องเกิดขึ้นแน่นอนระหว่างการขาย ไม่ว่าจะเป็นไปในทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 18 เม.ย. 66 มุมมองที่ดีต่ออุปสรรคในการขายจะช่วยให้บรรยากาศการขายผ่อนคลาย แต่ความฮึกเหิมต่อความพยายามในการปิดการขายจะทำให้ทั้งตัวพนักงานขายเองรวมถึงลูกค้าจะอึดอัดในขณะการซื้อขายนั้น ทำให้การขายสำเร็จได้ยาก..

อบรมการขายหลักสูตรนี้ อบรมวันที่ 5 มิ.ย. 66 เทคนิคการขายแบบใหม่ ๆ ขายเป็น แต่จะขายอย่างไรให้เป็น SUPER SALES มาไขความลับได้ที่หลักสูตรนี้

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 25 เม.ย. 66 นักขายโครงการ จำเป็นจะต้องอบรมการขายแบบเฉพาะกลุ่ม เพราะ รูปแบบการขายของเรามีความแตกต่างจากพนักงานขายทั่ว ๆ ไป ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนขาย จนกระทั่งปิดการขายเราจึงมีรูปแบบกลยุทธ์ที่เฉพาะของนักขายโครงการเอง

อบรมการขายออนไลน์หลักสูตรนี้ จะจัดอบรมวันที่ 28 มี.ค. 66 ซึ่งจะพูดถึงสถานการณ์จริงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ และส่งผลกระทบแล้วในหลายธุรกิจ เราจำเป็นต้องรู้ให้ทันโลก เพื่อเตรียมตัวและปรับตัวให้การขายและการตลาดของเรามีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

อบรมการขายการตลาดหลักสูตรนี้ อบรมวันที่ 27 เม.ย. 66 การตลาดยุคใหม่ การตลาดแห่งการรุกไปข้างหน้าอย่างแท้จริง ในแผนระยะยาว เพื่อการพัฒนาทุกด้านควบคู่กันไปทั้งองค์กร และให้เท่าทันต่อสถานการณ์ไร้พรมแดน

อบรมการขาย หลักสูตรนี้ จัดวันที่ 19 เม.ย. 66 นักขายกับการสร้างยอดขายเป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังมาก แต่นักขายที่มีเพียงมุมมองที่จะเน้นแต่การขาย โดยขาดการมองการบริหารลูกค้า ในระยะยาวนักขายย่อมเกิดปัญหาในการสร้างยอดขายได้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ของนักขายที่มีต่อลูกค้า และเห็นความสำคัญของการบริหารลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ายังคงซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับเราต่อไปในอนาคต

อบรการขายนี้ อบรมวันที่ 25 พ.ค. 66 การนำเสนอขายสินค้าของพนักงานขายสิ่งที่เป็นปัญหาของพนักงานขาย คือ ไม่กล้าขาย ขายไม่ตรงกับความสนใจลูกค้า ขายไปเรื่อยเปื่อย พูดไม่เป็นหรือนำเสนอขายไม่น่าสนใจ

อบรมการขาย หลักสูตรนี้วันที่ 25 เม.ย. 66 นักขายในตลาดจำนวนมาก ยังมีปัญหาด้านการพูดเพื่อการสนทนาในด้านการขายกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ทำให้ลูกค้า งง หรือ สับสนในการพูดของนักขายหรือการตอบคำถามที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าถาม ผลที่ตามมา คือ ทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อสินค้าหรือลูกค้ารู้สึกไม่ดีกับนักขายคนนั้นไปเลย

อบรมการขาย หลักสูตรนี้จัด วันที่ 28 มี.ค. 66 พนักงานขายหน้าร้านหรือพนักงานตามห้างสรรพสินค้าเป็นผู้ที่องค์กรไม่ควรจะมองข้าม เพราะ พนักงานขายเหล่านี้เป็นพนักงานที่ต้องมีการพบปะลูกค้าตลอดทุกวัน หากพนักงานไม่มีทักษะในการขายที่ดี ย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการขายตกต่ำลงไปด้วย หลักสูตรนี้วิทยากรได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวคิดในงานขายที่ดี , วิธีการขายที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ ตลอดจนยังเป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรมที่ต้องการเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทักษะการขายที่ดี เพื่อให้การขายเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

อบรมการขาย หลักสูตรนี้จัดวันที่ 1 มิ.ย. 66 Sales Engineer เป็นพนักงานที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคมากพอสมควร แต่พนักงานที่ต้องเข้าพบลูกค้าเพื่อการขาย หากมีความรู้ด้านเทคนิคมาก แต่ขาดทักษะด้านการนำเสนอขาย ด้านมารยาทและบุคลิกภาพ ตลอดจนด้านการตอบข้อโต้แย้งในการขาย ย่อมทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จได้ หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย Sales Engineer เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงทักษะและแนวทางด้านการขาย เพื่อนำไปผสมผสานหรือประยุกต์ในการขาย จนทำให้พนักงานมีทักษะที่ดีขึ้นขณะที่ต้องออกไปพบลูกค้าเพื่อการขาย

อบรมการขาย หลักสูตรนี้ จัดวันที่ 31 พ.ค. 66 ช่องทางการขายทางโทรศัพท์ในยุคนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ง่ายและเข้าถึงลูกค้าได้เร็วเช่นกัน แต่สิ่งที่สำคัญ คือพนักงานขายจะต้องมีทักษะในการสนทนาและการขายที่ดีกับลูกค้า หากพนักงานไม่มีทักษะในการขายที่ดี โดยทำให้ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิดหรืออึดอัดในการที่จะสนทนาในการขายกับพนักงานแล้ว ย่อมมีผลทำให้การขายในครั้งนั้นไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ หลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสนทนาในการขาย ลักษณะวิธีการสื่อสารทางคำพูดที่ดี รวมทั้งเรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้การขายในครั้งนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 6 มิ.ย. 66 นักขายหลายคนในตลาดยังมีปัญหาเรื่องการสนทนาและการนำเสนอขายสินค้า ตลอดจนเรื่องการตอบข้อโต้แย้งในงานขาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้นักขายเวลาออกตลาดหรือคุยกับลูกค้าแล้ว นักขายมักจะกลัว ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร นำเสนออย่างไร จนทำให้การขายไร้ประสิทธิภาพ หลักสูตรต้องการเน้นย้ำแนวทางวิธีการต่างๆ ในสิ่งที่นักขายต้องมีทักษะความเข้าใจในกระบวนในการทำงานด้านการขาย เพื่อนักขายมั่นใจในการทำงาน การนำเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูลสินค้า ตลอดจนการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า

อบรมการขาย หลักสูตรนี้จัดวันที่ 28 เม.ย. 66 การขายมักจะมีการปฏิเสธจากลูกค้าเมื่อนักขายได้เข้านำเสนอขายสินค้ากับลูกค้าเมื่อครั้งแรก แต่นักขายที่ดีต้องมีการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อปิดการขายจากลูกค้าให้ได้ หลักสูตรนี้มีแนวทางและวิธีการในการนัดหมายและการติดตาม รวมทั้งการปิดการขายลูกค้าให้แก่พนักงานขาย

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 31 มี.ค. 66 , การประสบความสำเร็จด้วยการมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ก็เหมือนการเดินทางท่องเที่ยว เปิดโลกลืมตาเห็นสิ่งใหม่ ๆ ที่เราคาดหวังเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ผลที่ได้จะอิ่มเอมใจเพียงใด เพียงแค่คิดดูยิ้มแล้ว แล้วคุณล่ะ!!!

ทุกหลักสูตรในหมวด Public Trainingนี้ สามารถให้จัดอบรมแบบ In-House Training ได้
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้