(New Update!) SA-801 New Roles of Sales on COVID-19 นักขายกับบทบาทใหม่หลังยุคโควิด 19

(New Update!) SA-801 New Roles of Sales on COVID-19 นักขายกับบทบาทใหม่หลังยุคโควิด 19

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักขายเข้าใจแนวทางใหม่ในการรับมือพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป
  2. เพื่อให้นักขายสามารถบริหารการขายตนเองให้ดีขึ้น

เนื้อหาหลักสูตรและชื่อหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทางสถาบัน แบมบู เทรนนิ่ง เท่านั้น ผู้ใดคัดลอก ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์

หากทางสถาบันตรวจสอบพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นสื่อช่องทางใด ทางสถาบันจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

Key Topics Training
เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 นักขายต้องเข้าใจอะไรหลังโควิด 19
1เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
2การขายแบบเดิมที่ต้องต่อยอด
3เรียนรู้และเข้าใจอุปสรรคและความคาดหวังจากลูกค้ามากขึ้น
4สิ่งแรกที่นักขายต้องรีบปรับตัว
5วางแผนการทำงานอย่างไรหลังยุคโควิด

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 แนวคิดการขายและการตลาด
1เรียนรู้ด้านการตลาดที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์โควิด
2เรียนรู้วิธีการซ่อมแซมความสัมพันธ์ลูกค้า
3เรียนรู้หลักการเสริมสร้างยอดขายไปพร้อมกับลูกค้า
4เข้าใจวิธีการและกลยุทธ์การขายแบบใหม่

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับ
Session 3 การบริหารยอดขายแบบค่อยเป็นค่อยไป
1การขายแบบเน้นยอดขายใช้ไม่ได้แล้วเพราะอะไร
2เรียนรู้วิธีการขายแบบเข้าใจความจำเป็นและอุปสรรคจากลูกค้า
3อะไรที่ควรขายและอะไรที่แบ่งรับแบ่งสู้
4เรียนรู้แนวทางแบบการเป็นคลีนิคนักขายเพื่อให้ได้ใจลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับ
Session 4 : สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรให้ปิดการขายได้
1เรียนรู้วิธีการสื่อสารการขายแบบฉับพลันที
2หลักที่ไม่ควรทำขณะจะปิดการขาย
3เรียนรู้วิธีการขจัดคำปฏิเสธจากลูกค้า
4แนวทางการสร้างสัมพันธ์ลูกค้าแบบไม่เสียโอกาสการขาย
5เรียนรู้วิธีการสร้างคำเพื่อเตือนความคิดลูกค้า

สนใจอบรมติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 086-655-6640, 063-898-2289
Email : bambootraining@gmail.com  

 

Powered by MakeWebEasy.com