Online Training

อบรม 3 ชั่วโมง อบรม Call Center นี้ จัดอบรมวันที่ 22 ม.ค 64 Call Center ยุคนี้ต้องเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิดเป็นวิกฤตที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น

อบรม 3 ชั่วโมง อบรมการขายนี้ จัดอบรมวันเสาร์ที่ 2 ก.พ 64 นักขายและนักตลาดต้องเข้าใจทิศทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อเตรียมแผนการขายและการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

อบรม 3 ชั่วโมง อบรมการขายนี้ จัดอบรมวันที่ 15 ม.ค 64 พนักงานขายยุคโควิดต้องมีการปรับแนวคิดและทักษะการขายให้ทันลูกค้ามากขึ้น

อบรมการขายหลักสูตรนี้จัดวันที่ 4 ก.ค. 65 หนึ่งในการอบรมการขายที่หลายๆองค์กรให้ความสนใจ คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าหลักของธุรกิจ ดังนั้น จะทำอย่างไรเราจึงจะบริหารลูกค้ารายสำคัญ ลูกค้าหลักของเราให้อยู่กับองค์กรเราอย่างยาวนาน

Powered by MakeWebEasy.com