SV-008 สุดยอดบริการที่ดีเลิศ สำหรับทีมบริการหลังการขาย

SV-008 สุดยอดบริการที่ดีเลิศ สำหรับทีมบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงคุณภาพบริการหลังการขาย
  2. เพื่อให้เข้าใจมาตรฐานทีมบริการหลังการขายที่ลูกค้าต้องการ
  3. เพื่อให้เกิดทักษะในงานบริการและลดปัญหาในงานบริการกับลูกค้า

   อบรมวันที่ 20 ต.ค. 63

 โรงแรม เอเชีย ถ.พญาไท กทม.
  ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท (ไม่ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

Key Topics Training
เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : มาตรฐานทีมบริการหลังการขายที่ดี
1ทีมบริการหลังการขายต้องเป็นอย่างไรในยุคที่ลูกค้าคาดหวังสูง
2ทักษะที่สำคัญของทีมบริการหลังการขาย 
3ทัศนคติมุมมองที่ดีเกี่ยวกับด้านการบริการ
4คุณภาพบริการหลังการขายแบบไหนที่ลูกค้ายุคนี้ต้องการ
5ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการที่ลูกค้าจับจ้องขณะที่รับการบริการ
6มาตรฐานบริการหลังการต้องเป็นอย่างไร

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : นักบริการกับการเข้าใจลูกค้า
1ปัญหาการบริการเกิดจากลูกค้าจริงหรือ?
2เรียนรู้เข้าใจวิธีการสนทนากับลูกค้า
3เทคนิคการจับประเด็นความต้องการลูกค้า ลดปัญหาการสนทนาแบบฉับพลัน
4มารยาทที่ต้องตระหนัก หากต้องสนทนากับลูกค้า
5Role play ฝึกทักษะการบริการลูกค้า

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับ
Session 3 : ลูกค้าเจ้าอารมณ์ เราต้องบริการอย่างไร
1การให้บริการเมื่อพบลูกค้าจอมเหวี่ยง
2ลูกค้าโกรธมากหรือน้อย เราสังเกตจากตรงไหน
3วิธีการบำบัดอารมณ์โกรธลูกค้า เพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย
4คำพูดที่ดีที่ควรใช้ เพื่อลดอารมณ์โกรธจากลูกค้า
5รวมสารพัดคำพูดอันตรายที่นักบริการมักจะใช้กับลูกค้า
6Role play ฝึกทักษะการบริการลูกค้าเจ้าอารมณ์

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับ
Session 4 : การสื่อสารประสานงานและการเจรจาต่อรองในงานบริการ
1สื่อสารประสานงานอย่างไรงานบริการเป็นเลิศ
2การวางแผนงานและจัดลำดับงาน เพื่อการติดตามช่วยเหลือลูกค้า
3เทคนิคการให้บริการ หากสิ่งที่ลูกค้าต้องการเราไม่สามารถตอบสนองได้
4แนวทางการเจรจาต่อรอง เพื่อลดปัญหาการให้บริการลูกค้า 
5Role play ฝึกทักษะการสื่อสารประสานงานและการเจรจาต่อรอง
6สรุปสาระสำคัญและตอบคำถาม

 จองที่นั่ง เข้าร่วมอมรม...


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 086-655-6640, 063-898-2289
Email : bambootraining@gmail.com  

Powered by MakeWebEasy.com