SA-112 ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ Professional Selling Skills

SA-112 ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ Professional Selling Skills

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักขายเข้าใจพื้นฐานการบริหารจัดการตนเองในงานขาย
  2. เพื่อให้เข้าใจความเป็นลูกค้าและสามารถลดปัญหาในงานขายได้
  3. เพื่อให้เกิดทักษะการนำเสนอขายและการปิดการขายที่ดี

หลักสูตรนี้หมาะสมกับ
  บุคคลทั่วไป
  พนักงานขายใหม่
  พนักงานขายที่มีประสบการณ์การขายไม่เกิน 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตรและชื่อหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทางสถาบัน แบมบู เทรนนิ่ง เท่านั้น ผู้ใดคัดลอก ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์

หากทางสถาบันตรวจสอบพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นสื่อช่องทางใด ทางสถาบันจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

Key Topics Training
เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 นักขายกับการเตรียมตัวก่อนขาย
1กิจกรรมระดมความคิด นักขายที่ดีต้องเป็นอย่างไร
2ทัศนคติ จรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่เชิงรุกของพนักงานขาย
3การศึกษาข้อมูลลูกค้าก่อนการขาย
4การวางแผนการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5กิจกรรม การวางแผนการขายสินค้าที่ดี

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 การเข้าใจตลาดและการเข้าใจลูกค้า
1การเข้าใจลูกค้าเพื่อลดปัญหาการสนทนา
2วิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย
3จิตวิทยาการมองลูกค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้า
4เรียนรู้อุปนิสัยลูกค้าอย่างถึงแก่นเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
5กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับเข้าใจลูกค้าด้วยหลักจิตวิทยา

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับ
Session 3 เทคนิคการนำเสนอขายชนะใจลูกค้าภายใน 5 นาที
15 ขั้นตอนการขายที่นักขายต้องเข้าใจ
2ทักษะการนำเสนอขายเพื่อได้ยอดขาย
3นำเสนอคุณสมบัติ (Feature) - คุณประโยชน์ (Benefit) ให้โดนใจ
4แนวทางการนำเสนอขายเชิงเปรียบเทียบสินนค้าและคู่แข่ง
5สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจจากลูกค้าขณะนำเสนอขาย
6กิจกรรมบทบาทสมมติ การนำเสนอขายสินค้า
7ลูกค้ายังไม่สนใจสินค้า นักขายควรทำอย่างไรบ้าง
88 สิ่งที่ต้องนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับ
Session 4 : ติดตามลูกค้าอย่างไรจนได้ลูกค้า
1ปัญหาการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
2แนวทางการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
3ศิลปะการใช้คำพูดเพื่อการตอบข้อโต้แย้ง
4กิจกรรมบทบาทสมมติ ทักษะการตอบข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขายกับลูกค้า
5ข้อสังเกตขณะทำการตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า
6ปิดการขายอย่างไรให้ได้ยอดขาย
7สรุปและตอบข้อซักถาม

 

สนใจอบรมติดต่อได้ที่
เบอร์โทร :  086-655-6640, 063-898-2289
Email : bambootraining@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้