SA-105 เทคนิคการขายสินค้าภายใน 10 นาที

SA-105 เทคนิคการขายสินค้าภายใน 10 นาที

วัตถุประสงค์
การนำเสนอขายสินค้าของพนักงานขายสิ่งที่เป็นปัญหาของพนักงานขาย คือ ไม่กล้าขาย ขายไม่ตรงกับความสนใจลูกค้า ขายไปเรื่อยเปื่อย พูดไม่เป็นหรือนำเสนอขายไม่น่าสนใจ เป็นต้น
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของพนักงานขายที่ขาดทักษะในการขาย ไม่มั่นใจในการขายและขาดทักษะในการพูดเพื่อการนำเสนอขายสินค้าที่ดีกับลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
  พนักงานขายที่ต้องเข้าพบลูกค้า
  พนักงานขายสินค้าหน้าร้านหรือ PC & BA

  อบรมวันที่ 6 ต.ค. 63

 โรงแรม เอเชีย ถ.พญาไท กทม.

 ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท (ไม่ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

Key Topics Training
เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1นักขายกับการเข้าใจหัวใจสำคัญของสินค้า
1สิ่งที่นักขายต้องทำความเข้าใจในตัวสินค้า
2สินค้าเรากับสินค้าคู่แข่งมีข้อแตกต่างหรือไม่
3กิจกรรม Check ทักษะการขายของพนักงานขาย
4หัวใจสำคัญของการสินค้าและการขายการบริการ

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 เปิดการขายอย่างไรไม่เพลี่ยงพล้ำเสียท่า
1เปิดการขายแบบไหนเป็นอุปสรรคในการขาย
2เทคนิค 2 นาทีทองกับการเปิดการขายที่ดี
3สิ่งที่นักขายต้องเริ่มต้นในการปิดการขาย
4กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเปิดการขายให้น่าสนใจ
5สิ่งที่นักขายต้องระวังในการเปิดการขาย

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับ
Session 3 นำเสนอขายอย่างไรสินค้าน่าสนใจ
1ลำดับการถ่ายทอดข้อมูลค้าสินค้าที่ดี
2เทคนิค 4 นาทีกับการนำเสนอขายสินค้า
3คำพูดอย่างไรที่สร้างความสนใจให้ลูกค้า
4กิจกรรมฝึกปฏิบัติการนำเสนอขายสินค้า
5เทคนิคการเช็คความสนใจจากลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับ
Session 4 : ปิดการขายอย่างไรได้ยอดขาย
1นักขายกับการผจญข้อโต้แย้งจากลูกค้า
2เทคนิค 2 นาทีกับการทะลายข้อโต้แย้งลูกค้า
3กิจกรรมฝึกปฏิบัติตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
4นักขายจะปิดการขายในช่วงเวลาใด
5ความสนใจจากลูกค้านักขายสังเกตได้จากอะไร
6เทคนิค 2 นาทีกับการปิดการขายจากลูกค้า
7กิจกรรม ฝึกปฏิบัติปิดการขายให้ยอดขาย
8ปิดการขายไม่ได้นักขายต้องทำอะไรอย่างไร
9สรุปหัวใจสำคัญการขายสินค้า

 

จองที่นั่ง เข้าร่วมอมรม...


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 086-655-6640, 063-898-2289
Email : bambootraining@gmail.com  

Powered by MakeWebEasy.com