Online Course

โดยการอบรมการขายแบบออนไลน์นี้ ท่านวิทยากรได้ปรับรูปแบบเป็นแบบอบรมการขายออนไลน์ แต่ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาที่นำไปใช้ได้จริง ที่สามารถอบรมได้ทุกที่ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานและเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยไม่จำเป็นต้องมารวมกลุ่มกัน

ทั้งนี้ ยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับท่านวิทยากรได้ในขณะอบรมอีกด้วย แน่นอนว่า เนื้อหาที่ได้ไม่ได้ลดน้อยลงเลย

สมัครเข้าร่วมอบรมได้เลยค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและแจ้งรายละเอียดอบรมให้ท่านผ่านช่องทาง

     086-6556640  (K.นันทิกาญจน์)

      ID : @bambootraining     

       bambootraining@gmail.com

Online Training Course

อบรม 3 ชั่วโมง อบรม Call Center นี้ จัดอบรมวันที่ 7 ต.ค 63 Call Center ยุคนี้ต้องเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิดเป็นวิกฤตที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น

อบรม 3 ชั่วโมง อบรมการขายนี้ จัดอบรมวันเสาร์ที่ 19 พ.ย 63 นักขายและนักตลาดต้องเข้าใจทิศทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อเตรียมแผนการขายและการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

อบรม 3 ชั่วโมง อบรมการขายนี้ จัดอบรมวันที่ 23 ก.ย 63 พนักงานขายยุคโควิดต้องมีการปรับแนวคิดและทักษะการขายให้ทันลูกค้ามากขึ้น

อบรมการขายหลักสูตรนี้จัดวันที่ 12 พ.ย. 63 หนึ่งในการอบรมการขายที่หลายๆองค์กรให้ความสนใจ คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าหลักของธุรกิจ ดังนั้น จะทำอย่างไรเราจึงจะบริหารลูกค้ารายสำคัญ ลูกค้าหลักของเราให้อยู่กับองค์กรเราอย่างยาวนาน

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 2 ธ.ค. 63 เศรษฐกิจไม่ดีทำยังไงดี? เป็นคำยอดฮิตที่คนกำลังพูดถึงในตอนนี้ หลักสูตรนี้จะสามารถช่วยปรับกลยุทธ์วิธีการขายให้พนักงานขายของท่านก้าวไปบุก!!! และ ลุย!!! ไปได้อย่างมีแบบแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 29 ก.ย. 63 นักขายหลายคนในตลาดยังมีปัญหาเรื่องการสนทนาและการนำเสนอขายสินค้า ตลอดจนเรื่องการตอบข้อโต้แย้งในงานขาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้นักขายเวลาออกตลาดหรือคุยกับลูกค้าแล้ว นักขายมักจะกลัว ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร นำเสนออย่างไร จนทำให้การขายไร้ประสิทธิภาพ หลักสูตรต้องการเน้นย้ำแนวทางวิธีการต่างๆ ในสิ่งที่นักขายต้องมีทักษะความเข้าใจในกระบวนในการทำงานด้านการขาย เพื่อนักขายมั่นใจในการทำงาน การนำเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูลสินค้า ตลอดจนการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า

Powered by MakeWebEasy.com