ฝึกอบรมการบริการ
ฝึกอบรมการขาย
ฝึกอบรมการจัดการ
ฝึกอบรมทักษะหัวหน้า
ฝึกอบรมหลักสูตร Public

 

 

 

- อบรมวันที่ 27/02/61 การบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 8 (Management of Sales Team Effectively)

- อบรมวันที่ 29/01/61 Presentation Techniques for Business เทคนิคการนำเสนอเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6

- อบรมวันที่ 02/02/61 ทัศนคติมุมมองการมีหัวใจการเป็นเจ้าของธุรกิจของพนักงานในองค์กร

- Hot Hit! อบรมวันที่ 07/02/61 ปลุกพลังกาย ปลุกพลังความคิด (Change Your's Mindset)

- อบรมวันที่ 31/01/61 สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร Human Relationship in Organize

- Effective Time Management Techniques เทคนิคการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

- อบรมวันที่ 05/03/61 Coaching for Call Center Team การควบคุมทีม Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ

- Awareness with the organization ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ยั่งยืน รุ่นที่ 12

- อบรมวันที่ 19/01/61 การพัฒนาประสิทธิภาพของ Sale Support Team

- Positive Thinking การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนเองและงานอย่างสร้างสรรค์

- อบรมวันที่ 28/02/61 เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสุขในการทำงาน

- กลยุทธ์การบริหารจัดการร้านค้าปลีก

- เปลี่ยนความคิดเพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน

- อบรมวันที่ 31/01/61 เทคนิคการสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน

- อบรมวันที่ 02/02/61 Presentation Technique for High Performance เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 12

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.