ฝึกอบรมการบริการ
ฝึกอบรมการขาย
ฝึกอบรมการจัดการ
ฝึกอบรมทักษะหัวหน้า
ฝึกอบรมหลักสูตร Public

 

 

 

- อบรมวันที่ 16/10/60 การบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 4 (Management of Sales Team Effectively)

- อบรมวันที่ 21/08/60 Presentation Techniques for Business เทคนิคการนำเสนอเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6

- อบรมวันที่ 05/10/60 ทัศนคติมุมมองการมีหัวใจการเป็นเจ้าของธุรกิจของพนักงานในองค์กร

- Hot Hit! อบรมวันที่ 02/10/60 ปลุกพลังกาย ปลุกพลังความคิด (Change Your's Mindset)

- อบรมวันที่ 05/09/60 สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร Human Relationship in Organize

- Effective Time Management Techniques เทคนิคการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

- อบรมวันที่ 27/11/60 Coaching for Call Center Team การควบคุมทีม Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ

- Awareness with the organization ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ยั่งยืน รุ่นที่ 12

- อบรมวันที่ 03/10/60 การพัฒนาประสิทธิภาพของ Sale Support Team

- Positive Thinking การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนเองและงานอย่างสร้างสรรค์

- อบรมวันที่ 28/08/60 เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสุขในการทำงาน

- กลยุทธ์การบริหารจัดการร้านค้าปลีก

- เปลี่ยนความคิดเพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน

- อบรมวันที่ 02/08/60 เทคนิคการสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน

- อบรมวันที่ 07/07/60 Happy Life Happy Time Happy Smart สร้างรอยยิ้มด้วยความสุขในการทำงาน รุ่นที่ 8

- อบรมวันที่ 14/11/60 สุนทรียศาสตร์เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข รุ่นที่ 6

- อบรมวันที่ 31/08/60 Presentation Technique for High Performance เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 12

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.