ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
Technique 7 Steps Product Presentation Techniques
 

อบรมวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 9,000 บาท

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 9,630 บาท

หลักสูตรนี้รับสมัครเพียง 10-12 ท่านเท่านั้น

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

การนำเสนอเป็นทักษะที่สำคัญของการทำงาน หากผู้นั้นมีทักษะการนำเสนอที่ดี ย่อมส่งผลต่อการก้าวหน้าในสายงานของตนเองอย่างเห็นได้ชัด เพราะ การนำเสนอเป็นสิ่งที่สำคัญที่พนักงานทุกระดับจะต้องมีการนำเสนอหรือ Present ให้น่าสนใจในสายตาของผู้ฟังหรือผู้บริหาร

หลักสูตรนี้เหมาะกับพนักงานทุกระดับและทุกฝ่ายงานขององค์กร และทางเราการันตีผลของผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : Step Preparing Presentataions

 1. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการนำเสนอเพื่อสำรวจทักษะผู้นำเสนอเบื้องต้น
 2. สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก่อนการนำเสนองาน
 3. การรวบรวมข้อมูลก่อนการนำเสนอ
 4. บุคลิกภาพของผู้นำเสนองาน
 5. ภาพตัวอย่างผู้นำเสนองาน

Session 2 : Step Change Personality

 1. เข้าใจเรื่องบุคลิกภาพของตนเอง
 2. การจัดบุคลิกภาพตนเองให้เหมาะสม
 3. เสื้อผ้า หน้า ผมของผู้นำเสนองาน
 4. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติด้านมารยาทของผู้นำเสนอ

Session 3 : Step Planning Presentation

 1. การ Grouping ข้อมูลก่อนการนำเสนอ
 2. การวางโครงก่อนการนำเสนอ
 3. แผนการนำเสนองานที่ดี
 4. วิธีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ
 5. กิจกรรม ฝึกการวางแผนการนำเสนอ

Session 4 : Step Slides Presentation

 1. การจัดรูปแบบสไลด์ที่ดี
 2. การจัดวางสัดส่วนเนื้อหา ตารางข้อมูลและภาพสินค้า
 3. Front , Colour , Content ที่ดี
 4. กิจกรรม การจัดทำสไลด์เพื่อการนำเสนองาน

Session 5 : Step Powerful Presentation

 1. วิธีการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้นำเสนอขาย
 2. นำเสนอด้วยน้ำเสียงที่น่าสนใจ
 3. เทคนิคการใช้ภาษากาย
 4. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสง่างาม

Session 6 : Step Techniques for Present Product Tester

 1. การใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอที่ดี
 2. ช่วงเวลาที่ต้องเอกสารและอุปกรณ์
 3. เทคนิคการนำเสนอด้วยสินค้าตัวอย่าง
 4. สิ่งที่ต้องพูดขณะถือสินค้าหรือเอกสาร
 5. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการนำเสนอด้วยเอกสารและสินค้าตัวอย่าง
 6. เทคนิคการใช้คำพูดและน้ำเสียงเพื่อกระตุ้นความสนใจ
 7. วิธีการตอบคำถามที่ดีให้ผู้ฟังเชื่อมั่นในการนำเสนอ

Session 7 : Step Test and Evaluation Presenters

 1. การทดสอบผู้นำเสนอโดยฝึกการนำเสนอรายละบุคคล คนละ 15 นาที เพื่อทำการประเมินทักษะการนำเสนองาน
 2. Clinic เพื่อปรุงแต่งทักษะรายบุคคล โดยท่านวิทยากรจะให้คำแนะนำในสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาแบบลงประเด็นแต่ละจุด
 3. มอบวุฒิบัตรจากสถาบันแก่ผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของวิทยากร

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการขายและการบริการ
 • เป็นวิทยากรอบรมด้านการขายและการบริการมานานกว่า 17 ปี

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.