ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
Key Success for Call Center หัวใจความสำเร็จการเป็น Call Center มืออาชีพ
 

อบรมวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นานา)

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

Call Center เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการสร้างการบริการและการขายในยุคนี้เป็นอย่างมาก เพราะ นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่ต้องทำให้ลูกค้าลดปัญหากับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : ศิลปะการเป็น Call Center ที่ดี

 1. บทบาทหน้าที่ที่ดีของ Call Center
 2. ทักษะที่สำคัญของการเป็น Call Center
 3. Call Center เชิงรุกต้องเป็นอย่างไร
 4. กิจกรรม Workshop วิธีการสนทนาที่ดีต้องเป็นอย่างไร

Session 2 : การให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้า

 1. วิธีการเริ่มต้นสอบถามความต้องการลูกค้า
 2. การนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
 3. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้า
 4. กิจกรรม สร้างมุมมองที่ถูกต้องด้วยศิลปะการอธิบาย

Session 3 : Call Center กับการขายสินค้าและบริการ

 1. ขั้นตอนการขายที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. วิธีการนำเสนอข้อมูลสินค้าให้น่าสนใจ
 3. กิจกรรมบทบาทสมมติการนำเสนอสินค้าและบริการ
 4. สิ่งที่พิจารณาเพื่อการนำเสนอขาย
 5. คำพูดที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอขาย

Session 4 : การรับมือลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ

 1. เข้าใจถึงสาเหตุที่ลูกค้าโกรธ
 2. ระดับอารมณ์ลูกค้าที่ Call Center ต้องรู้
 3. วิธีการลดอารมณ์โกรธกับลูกค้า
 4. คำพูดที่สามารถสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ การรับมือลูกค้าที่ไม่พอใจ
 6. วิธีการเจรจาต่อรองเพื่อการบริการ
 7. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการอบรมหลักสูตร Call Call Center เคยอบรมให้แก่ true , dtac , RICOH , กรุงไทยพานิชประกันภัย , เมืองไทยประกันภัย , International SOS , WDI และเอกชนอื่นๆ

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.