ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
Best Seller!!! อบรมวันที่ 07/08/60 Professional Selling Skills ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 20
 

อบรมวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

อบรมระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส นานา ถนนสุขุมวิทซอย 6 กทม.

ลงรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีนานา

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือชำระเงิน 4,368 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้ ***

การขายที่ดีเก่งและมีทักษะในการขาย ย่อมเป็นพนักงานขายที่ทีมขายต้องการ แต่การจะเป็นพนักงานขายที่ดีนั้น พนักงานขายต้องรู้จักการเข้าใจและเข้าถึงวิธีการขาย ตลอดจนมองโอกาสการขายให้เป็น

หลักสูตรนี้หมาะสมกับ

 • บุคคลทั่วไป
 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่มีประสบการณ์การขายไม่เกิน 2 ปี

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00-10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : นักขายกับการเตรียมตัวก่อนขาย

 1. กิจกรรมระดมความคิด นักขายที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. ทัศนคติที่ดีในงานขาย
 3. จรรยาบรรณที่ดีของนักขาย
 4. บทบาทหน้าที่เชิงรุกของพนักงานขาย
 5. การศึกษาข้อมูลลูกค้าก่อนการขาย
 6. การวางแผนการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. กิจกรรม การวางแผนการขายสินค้าที่ดี

เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : การเข้าใจตลาดและการเข้าใจลูกค้า

 1. สภาพตลาดขาขึ้นขาลงนักขายต้องเตรียมตัวอย่างไร
 2. การปรับแนวทางการขายเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาย
 3. ทำไมนักขายจึงมองลูกค้าเป็นผู้มีปัญหา
 4. วิธีการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย
 5. จิตวิทยาการมองลูกค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างมีศิลปะ
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับการใช้จิตวิทยา

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การนำเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ

 1. สิ่งที่นักขายต้องวิเคราะห์จากลูกค้า
 2. นำเสนอคุณสมบัติ (Feature) ให้น่าสนใจ
 3. นำเสนอคุณประโยชน์ (Benefit) ให้โดนใจ
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ การนำเสนอขายสินค้า
 5. 8 สิ่งที่ต้องนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ
 6. วิธีการตอบข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
 7. ปิดการขายด้วยการเจรจาต่อรองที่ดี
 8. กิจกรรมบทบาทสมมติ การตอบข้อโต้แย้งและการต่อรองลูกค้า
 9. ปิดการขายอย่างไรให้ได้ยอดขาย

เวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : ติดตามลูกค้าอย่างไรจนได้ลูกค้า

 1. การติดตามลูกค้าที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. ช่วงเวลาที่ควรติดตามลูกค้า
 3. เทคนิคการติดตามลูกค้าและการนัดหมายลูกค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ สนทนาอย่างไรลูกค้าชอบ
 5. คำพูดที่ดีในการสนทนากับลูกค้า
 6. Tips การปิดการขายที่ดีทางโทรศัพท์

เวลา 16.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • ประสบการณ์บรรยายด้านการขายมานานกว่า 17 ปี
 • บริษัทที่เคยไปบรรยาย เช่น บริษัท CP , SCG , กระทิงแดง , TOA , Nippon paint , DKSH , Unilerver , CDG , จันวาณิชย์ , 3com , Jaspal และอื่นๆ 

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-398-6888

สนใจสมัครอบรม Click ที่นี่!

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.