ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 28/08/60 เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสุขในการทำงาน
 

อบรมวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173

ราคาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นเงิน 4,056 บาท

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่จะมีใครเข้าใจว่าความเครียดที่แท้จริงนั้นมีวิธีการจัดการได้ โดยที่เราเองยังคงมีความสุขและไม่มีปัญหาอะไรเล

หลักสูตรผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงแนวทางการจัดการความเครียดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสุขทางใจของตนเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : เข้าใจตนเองเพื่อปรับทัศนคติ

 1. กิจกรรม แบบสำรวจตนเองว่าทัศนคติเป็นอย่างไร
 2. กิจกรรม กระจกสังคมสะท้อนความเป็นคุณ
 3. พื้นฐานความคิดกับการมองผู้อื่น
 4. การสร้างมุมมองตนเองให้เกิดความสุขจากใจ
 5. ศิลปะวิธีการเข้าหาบุคคลแบบมิตรและมิตร
 6. เข้าหาเพื่อนร่วมงานอย่างไรได้ใจและสร้างสรรค์

Session 2 : การเปิดใจรับคนรอบข้างแบบไม่เครียด

 1. กิจกรรม การวิเคราะห์บุคคลด้วยสายตา
 2. เข้าใจสรีสะศาสตร์เพื่อลดความขัดแย้งทางใจ
 3. กิจกรรม ศิลปะการเข้าบุคคลแต่ละนิสัย
 4. การควบคุมตนเองไม่เห็นอารมณ์หงุดหงิด
 5. มองปัญหารอบด้านอย่างไรเพื่อให้เกิดความสุข

Session 3 : วิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีลดความเครียดจากทีมงาน

 1. กิจกรรม เปิดโอกาสให้บุคคลเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
 2. ความเครียดเริ่มต้นจากอะไร
 3. อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเครียด
 4. เมื่อเครียดเราจะจัดการความเครียดอย่างไร
 5. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบไม่เครียด
 6. กิจกรรม ทีมงานสร้างสรรค์ องค์กรไร้ความเครียด

Session 4 : การลดความเครียดสไตล์นักสร้างสรรค์

 1. วิธีการจัดการความเครียดอย่างง่าย
 2. การหาทางออกที่สร้างสรรค์เมื่อเครียด
 3. กิจกรรม การกระตุ้นความสุข ลดความเครียด
 4. เครียดเรื่องงาน เครียดเรื่องคน เราทำอย่างไร
 5. วิธีการสร้างความสุขแบบระยะยาว

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Ba Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.