ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 07/07/60 Happy Life Happy Time Happy Smart สร้างรอยยิ้มด้วยความสุขในการทำงาน รุ่นที่ 8
 

อบรมวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

อบรมระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส สุขุมวิท ซอย 4 กรุงเทพฯ

ราคาค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

 

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือชำระเงิน 4,056 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

 

ทีมงานที่ดีต้องรู้จักวิธีการสร้างและยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ แต่วิธีการจะมีอย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับแนวคิด วิธีการและความพร้อมหลายๆ อย่าง

หลักสูตรนี้เน้นให้เห็นวิธีการทำงานเป็นทีมที่สามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานได้จริง โดยจะถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ แนวคิดจากวิทยากรและกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันนำเสนอจริงในห้องอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • พนักงานระดับหัวหน้างาน

หัวข้อการสัมมนาและกิจกรรม

Seession 1 : มุมมองและทัศนคติที่ดีการทำงานเป็นทีม

 1. แนวทางการทำงานแบบใหม่
 2. ก่อนเปลี่ยนต้องปรับอะไรบ้าง
 3. คุณสมบัติของพนักงานยุคใหม่
 4. ทักษะที่สำคัญในการทำงานแนวใหม่
 5. กิจกรรม การสร้างสรรค์แนวคิดเพื่อ New Project

Session 2 : สร้างสรรค์และพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ทีมงานสมัยใหม่ต้องเป็นอย่างไร
 2. Competency for Teamwork
 3. คุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในทีมงาน
 4. กิจกรรม สร้างเบ้าหล่อม สร้างบุคลากรมือหนึ่ง
 5. วิธีการปรับแนวคิดตนเอง
 6. วิธีการมองงานที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย

Session 3 : องค์กรจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

 1. สิ่งที่ควรจะมองในอนาคต
 2. แผนการทำงานเชิงรุกควรเป็นอย่างไร
 3. แผนการทำงาน ณ ปัจจุบันกับแผนอนาคต
 4. ทีมงานที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 5. องค์กรยังต้องพัฒนาอะไรต่ออีกบ้าง
 6. กิจกรรม กำหนดแผนการทำงานเพื่อองค์กร
 7. วิธีการทำให้แผนสำเร็จ
 8. Action Plan ที่ต้องทำเร่งด่วน

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการบรรยายมานานกว่า 17 ปี เคยบรรยายด้านการทำงานเป็นทีมให้แก่บริษัทเอกชนหลายแห่ง เช่น ไทยวิวัฒน์ประกันภัย , Big C , กรุงเทพประกันชีวิต , CP , โรงแรมดุสิตธานี , Summit Autobody และอื่นๆ

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.