ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 14/11/60 สุนทรียศาสตร์เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข รุ่นที่ 6
 

อบรมวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือชำระเงินสุทธิต่อท่าน 4,326 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***

การดำเนินชีวิตของคนทำงานหรือคนทั่วไป มักจะมีปัญหาหรือเรื่องราวเข้ามามากมายในชีวิต แต่ทุกคนหารู้ไม่ว่ามีวิธีการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาให้เป็นเรื่องสนุกและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้

หลักสูตรจะมีวิธีการและเทคนิคมากมายในการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการสร้างความสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ตนเองได้มากมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • พนักงานระดับพนักงาน

หัวข้ออบรมและกิจกรรม

Session 1 : การปรับแนวคิดตนเอง

 1. กิจกรรม มองฉัน มองตนเองเพื่อปรับทัศนคติ
 2. ทัศนคติมีผลอย่างไรต่อชีวิต
 3. พื้นฐานความคิดกับการกำหนดจิตใจ
 4. ครอบครัวมีผลอย่างไรต่อแนวคิด
 5. กิจกรรม สำรวจระดับความสุขของตนเอง
 6. ทำไมเราต้องทำดีกับคนรอบข้าง

Session 2 : วิธีการเข้าหาบุคคล

 1. กิจกรรม กระจกสายตาสังคม สะท้อนตัวตน
 2. ประเภทนิสัยของบุคคลที่เราต้องเข้าใจ
 3. ศิลปะวิธีการเข้าหาคนรอบข้าง
 4. สิ่งที่เราต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์
 5. กิจกรรม วิธีการหยิบยื่นความสุขให้กันและกัน

Session 3 : สร้างสุข สนุกกับการทำงาน

 1. การสร้างความสุขและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 2. มองปัญหาอย่างไรให้มีความสุข
 3. บุคคลที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดสุข
 4. กิจกรรม สร้างพลัง กระตุ้นความสุข
 5. วิธีการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกจากแย่เป็นดี
 6. มองโฆษณาเปลี่ยนแนวคิดชีวิต
 7. กิจกรรม เทคนิควิธีการกระตุ้นตนเองให้เกิดรอยยิ้ม
 8. วิธีกำหนดแผนอนาคตแห่งรอยยิ้ม
 9. เมื่อชีวิตดีขึ้นเราได้อะไร

วิทยากร อ.วิเชียร วณิชย์วงศ์วาน หรือ อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า 20 ปี ในเครื่อเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี.

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.