ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 29/08/60 Professional Sales Representative ทักษะพนักงานขายที่ต้องเข้าพบลูกค้า
 

อบรมวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

อบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม ibis ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม. ลงสถานีรถไฟฟ้านานา

ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% แล้วเหลือชำระเงินทั้งสิ้น 4,056 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

เทคนิคการขายของพนักงานขายจะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม และพลิกแพลงตามลักษณะลูกค้าและตามสถานการณ์ต่างๆ เพราะ การขายบางครั้งต้องมีทั้งเหตุผลและเทคนิควิธีการพูดหรือนำเสนอให้ลูกค้าเข้าใจถึงสาระของสินค้าและรูปแบบการบริการ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่ต้องการพัฒนาทักษะการขาย

หัวข้อการอบรม

Session 1 : วิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย

 1. ทัศนคติ EQ & MQ ของการเป็นนักขายที่ดี
 2. กลยุทธ์การวางแผนการขายเบื้องต้น
 3. สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ก่อนการวางแผนการขาย
 4. กิจกรรมวางแผนการขายอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ
 5. วิธีการสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย
 6. บุคลิกภาพนักขายกับการสนทนากับลูกค้า
 7. กิจกรรมฝึกมารยาทและการสนทนากับลูกค้า

Session 2 : เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น

 1. วิเคราะห์และค้นหาความต้องการจากลูกค้าก่อนขาย
 2. กลยุทธ์วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าสนใจซื้อ
 3. กิจกรรมบทบาทสมมติ การวิเคราะห์และการนำเสนอขายสินค้า
 4. ประเภทข้อโต้แย้งในงานขายที่พบจากลูกค้า
 5. แนวทางการตอบโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
 6. กิจกรรมตอบข้อโต้แย้งอย่างไรลูกค้าซื้อสินค้า
 7. วิธีเลี่ยงการตอบข้อโต้แย้งแบบไม่เสียหน้า

Session 3 : เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวลูกค้า

 1. การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
 2. การจัดทำ Solution เพื่อการต่อรองลูกค้า
 3. ขั้นตอนการนำเสนอเพื่อการเจรจาต่อรอง
 4. โน้มน้าวอย่างไรให้ลูกค้าคล้อยตาม
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวลูกค้า
 6. ตัวอย่างคำพูดเพื่อการโน้มน้าวจูงใจลูกค้า

Session 4 : การปิดการขายแบบมืออาชีพ

 1. เมื่อนำเสนอขายแล้วนักขายต้องสังเกตอะไรจากลูกค้า
 2. สัญญาณลูกค้าที่นักขายต้องปิดการขาย
 3. กิจกรรมบทบาทสมมติการสังเกตลูกค้าเพื่อการปิดการขาย
 4. แนวทางการปิดการขายเพื่อลดการปฏิเสธจากลูกค้า
 5. เมื่อลูกค้าปฏิเสธการปิดการขายนักขายต้องทำอย่างไร
 6. หัวใจสำคัญของการปิดการขาย
 7. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีประสบการณ์และบรรยายด้านการขายและการบริการให้แก่องค์กรเอกชนมานานกว่า 17 ปี
 • วิทยากรบรรยายด้านการขายให้แก่บริษัท ISUZU , Nissan , SCG , DKSH , CP , TOA , Nippon paint , SF Cinema , Property Perfect , และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย

Bamboo Training Co.,Ltd

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.