ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 11/10/60 นักขายมืออาชีพกับเทคนิคการขายลูกค้าโครงการ รุ่นที่ 5
 

อบรมวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส นานา สุขุมวิทซอย 6 กทม. 

ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 4,173 บาท

ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือชำระเงินสุุทธิ 4,056 บาท

Download ใบสมัครอบรมได้ที่นี้ !!!

หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้

พนักงานขายที่ต้องไปขายสินค้าแบบขายเข้าโครงการ นับว่าเป็นการขายที่ต้องอาศัยทักษะแนวทางและขั้นตอนที่แตกต่างจากนักขายทั่วไป เพราะ ด้วยการขายสินค้าเข้าโครงการเป็นการขายที่ต้องอาศัยจำนวนการขายสินค้าจำนวนมากหรือยอดเงินเป็นจำนวนที่สูง ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องมีการคัดเลือกบริษัทผุ้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีคุณภาพหรือต้องคัดเลือกสินค้าที่ต้องมีคุณภาพ จนทำให้ลูกค้ายอมรับการขายของนักขายให้ได้

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : การเตรียมความพร้อมก่อนออกตลาด

 1. นักขายกับลูกค้าโครงการแตกต่างอย่างไรกับลูกค้าทั่วไป
 2. กิจกรรม Workshop เราจะเตรียมตัวอย่างไรก่อนออกตลาด
 3. สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจเกี่ยวกับตลาด
 4. นักขายต้องศึกษาอะไรก่อนเข้าพบลูกค้า
 5. วัฒนธรรมองค์กรลูกค้าที่นักขายต้องรู้

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.30 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : การวางแผนเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ

 1. นักขายต้องวางแผนอะไรก่อนเข้าพบลูกค้า
 2. วิธีการเตรียมข้อมูลเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ
 3. วิธีการนัดหมายลูกค้าเพื่อการเข้าพบลูกค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ ศิลปะการนัดหมายลูกค้า
 5. ลูกค้าปฏิเสธการนัดหมายนักขายต้องทำอย่างไร
 6. การวางแผนเพื่อการติดตามลูกค้า

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

 1. นักขายกับเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าใหม่
 2. ความแตกต่างของลูกค้าองค์กรเอกชนกับหน่วยงานรัฐบาล
 3. เทคนิควิธีการเข้าหาลูกค้าเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล
 4. วิธีการขายกับลูกค้าใหม่
 5. การนำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าสนใจสินค้า
 6. เทคนิคการตอบคำถามให้ลูกค้าสนใจสินค้า
 7. การขายเชิงเปรียบเทียบให้ลูกค้าเข้าใจ
 8. วิธีการ Biz กับคู่แข่ง
 9. กิจกรรมบทบาทสมมติ เทคนิคการนำเสนอขายให้โดดเด่น

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

Session 4 : การตอบข้อโต้แย้งเพื่อการปิดดิวการขาย

 1. ข้อโต้แย้งกับอุปสรรคการขาย
 2. นักขายกับการเข้าใจวลีคำโต้แย้งจากลูกค้า
 3. ข้อโต้แย้งอะไรที่นักขายต้องตอบและไม่ต้องตอบ
 4. เทคนิคการตอบสารพัดข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ ทักษะการตอบข้อโต้แย้งขณะขาย
 6. ลูกค้าซีเรียสราคาจริงหรือไม่ เรารู้ได้อย่างไร
 7. เจรจาต่อรองเพื่อการปิดการขาย
 8. การแยกลูกค้าเพื่อการติดตามหลังการนำเสนอขาย
 9. การวางแผนเพื่อการติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 10. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มากประสบการณ์ด้านการขายและเป็นวิทยากรด้านการขายมานานกว่า 19 ปี
 • หลากหลายธุรกิจที่วิทยากรเคยไปฝึกอบรมให้กับพนักงานขายในองค์กรเอกลชนต่างๆ เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ , ธุรกิจอุตสาหกรรมและเครื่องจักร , ธุรกิจระบบไฟฟ้า , ธุรกิจสิ่งพิมพ์ , ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุภัณฑ์ , ธุรกิจยานยนต์ เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potentail

ติดต่ออบรมได้ที่ 086-338-6881 , 086-655-6640 , 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.