ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
New! อบรมวันที่ 30/10/60 นักขายกับแนวทางการขายเชิงสร้างสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า รุ่นที่ 2 (Sales Relationship-Oriented Approach)
 

อบรมวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ โรงแรม ไอบิส นานา สุขุมวิท ซอย 6 กทม.

ลงสถานีรถไฟฟ้านานา

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

(ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,326 บาท)

Download ใบสมัครอบรมได้ที่นี่!!!!

การขายเชิงสัมพันธ์ เป็นทักษะการขายที่นักขายในตลาดไม่เข้าใจ เพราะ ส่วนใหญ่นักขายมักขายสินค้าเพียงมองว่าต้องการขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าการขายที่ตนเองได้รับ จนลืมมองถึงทัศนคติ ความพร้อมและความสัมพันธ์ของลูกค้า หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงวิธีการขายที่สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนขายและขณะนำเสนอขายสินค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่ยังไม่เข้าใจแนวทางในการขาย

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : ทำไมนักขายต้องสร้างสัมพันธ์ลูกค้า

 1. นักขายแบบ Hard Sale ทำไมถึงไม่ได้ใจลูกค้า
 2. กิจกรรม Workshop ขายเชิงสร้างสัมพันธ์เป็นอย่างไร
 3. รูปแบบการขายของนักขายในตลาด
 4. ทำไมลูกค้าถึงไม่เปิดใจในการเปิดการขาย
 5. หายนะในการขายที่นักขายไม่ควรเริ่มต้นการสนทนา

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : วิธีการสร้างสัมพันธ์ก่อนนำเสนอขาย

 1. เริ่มต้นเปิดการขายเชิงสร้างสัมพันธ์
 2. วิธีการสนทนาที่ไม่ทำให้ลูกค้าอึดอัด
 3. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเริ่มขายสินค้าเมื่อไหร่
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ สนทนาอย่างไรลูกค้าให้โอกาสการขาย
 5. แนวทางการขายเชิงสร้างสัมพันธ์

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : นักขายกับการเข้าใจธรรมชาติลูกค้า

 1. ธรรมชาติลูกค้าที่นักขายควรเข้าใจ
 2. นักขายกับการว่านล้อมลูกค้าด้วยประสบการณ์ที่น่าสนใจ
 3. ประเด็นอะไรที่นักขายควรนำมาสนทนากับลูกค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ สนทนาตามสไตล์ธรรมชาติลูกค้า
 5. เทคนิคที่นักขายควรเข้าใจในความเป็นตัวตนลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

Session 4 : ทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างนำเสนอขายสินค้า

 1. สิ่งที่นักขายต้องระวังเมื่อเข้าสู่การขายแล้ว
 2. นำเสนอขายสินค้าอย่างไร ลูกค้าไม่ปฏิเสธ
 3. 8 เทคนิคการนำเสนอขายจนทำให้ลูกค้าสนใจสินค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ นำเสนอขายให้ลูกค้าสนใจได้อย่างไร
 5. วิธีการตอบคำถามอย่างมืออาชีพ
 6. สิ่งที่ควรโน้มน้าวเมื่อลูกค้าเริ่มสนใจ
 7. ลูกค้าไม่สนใจนักขายควรทำอย่างไร
 8. พูดและนำเสนออย่างไรจนลูกค้าสนใจอีกครั้ง
 9. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรด้านการขายและบริการมานานกว่า 19 ปี
 • เคยเป็นวิทยากรให้แก่องค์กรเอกชนมากมาย เช่น กรุงศรี ออโต้ , บุญรอด เทรดดิ้ง , สยามคูโบต้า , เซ็นทรัลพัฒนา , โตโยต้า , ยูนิลีเวอร์ , สหพัฒนพิบูล เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

ติดต่ออบรมสัมมนา Inhouse Trainng & Public Training

โทร 086-338-6881 , 086-655-6640 , 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.