ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 09/11/60 พนักงานขายหัวใจนักการตลาด รุ่นที่ 6
 

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา สุขุมวิทซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส นานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,326 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***

พนักงานขายในยุคปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่เป็นพนักงานขายที่นำเสนอขายสินค้าเท่านั้น แต่พนักงานขายต้องมีความเข้าใจในกรอบด้านการตลาด เพื่อที่พนักงานขายจะได้พัฒนาทักษะและกรอบความคิดในงานขายได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านักขายในตลาดมักจะมีไม่ค่อยมีการวางแผนและการคิดแผนด้านการตลาด ส่วนใหญ่จะอาศัยการทำงานตามความรู้สึกหรือความถนัดของเขาเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขายที่ไม่มีประสบการณ์
 • พนักงานขายที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : ยดดขายในอดีตดีจริงหรือ

 1. นักขายกับการมองยอดขายในอดีต
 2. ทำไมการขายจึงไม่สามารถขยายตลาดได้
 3. กิจกรรม Workshop นักขายกับการมองตลาดอนาคต
 4. สิ่งที่นักขายต้องวิเคราะห์เพื่อการขาย

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : นักขายหัวใจนักการตลาด

 1. บทบาทหน้านักขายที่ต้องเป็นนักการตลาด
 2. นักขายกับการเข้าใจสภาพการตลาดอย่างแท้จริง
 3. ปัจจัยอะไรบ้างที่นักขายควรทำความเข้าใจ
 4. การวางแผนการตลาดเพื่อโอกาสการขายสินค้า
 5. กิจกรรม Workshop การวางแผนการตลาดเชิงรุก

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : นักขายกับการวางแผนเพื่อการขยายตลาด

 1. การมองหาลูกค้าเพื่อการขาย
 2. ตลาดแบบไหนที่นักขายควรมองเป็นโอกาส
 3. การวางแผนการขายเพื่อการรุกตลาด
 4. กิจกรรม Workshop เราจะวางแผนการขายอย่างไรให้เกิดผล

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การจัดทำโปรโมชั่นให้เกิดผลต่อการขาย

 1. ทำไมการทำโปรโมชั่นจึงไม่น่าสนใจ
 2. วิธีการทำโปรโมชั่นให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ปัจจัยสำคัญของการทำโปรโมชั่น
 4. กิจกรรม Workshop ทำโปรโมชั่นที่ดีเพื่อส่งเสริมการขาย
 5. ข้อคิดในการทำโปรโมชั่นเพื่อการขาย
 6. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมากประสบการณ์ในการด้านการขายและการบริการ
 • เป็นวิทยากรด้านการขายและการบริการมานานกว่า 18 ปี
 • เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • เคยอบรมให้กับองค์กรเอกชนต่างๆ เช่น SCG , บุญรอดบริวเวอร์รี่ , มาบุญครอง , เดอะมอลล์กรุ๊ป , ซี.พี. เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

ติดต่ออบรมได้ที่

โทร 086-338-6881 , 086-655-6640 , 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.