ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 28/08/60 การขายสินค้าและการติดต่อลูกค้าผ่านทางไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
 

อบรมวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นานา)

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,056 บาท

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

หลักสูตรเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***

ปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทางไลน์เป็นสิ่งที่ให้ความนิยมมากขึ้น แต่หากนักขายไม่มีทักษะในการสื่อสารทางไลน์ด้วยภาษาเขียนที่สามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจในรายละเอียดการสนทนา อีกทั้ง นักขายไม่มีทักษะในการใช้ภาษาเขียนที่ดีกับลูกค้าแล้ว ย่อมทำให้นักขายเกิดปัญหากับลูกค้าและในกาขายสินค้าได้

หลักสูตรนี้จึงต้องการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาเขียนในการติดต่อทางไลน์กับลูกค้าของนักขาย เพื่อให้การขายหรือการสนทนากับลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : นักขายกับสื่อสารลูกค้าทางไลน์

 1. ปัญหาสำคัญของการสื่อสารกับลูกค้าทางไลน์
 2. กิจกรรม Workshop สื่อสารอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ
 3. การเตรียมความพร้อมก่อนการติดต่อกับลูกค้า
 4. ทัศนคติและความพร้อมที่ดีของนักขาย
 5. ทำไมการส่งไลน์ให้ลูกค้าจึงไม่น่าสนใจ
 6. ภาษาเขียนกับภาษาพูดในโลกธุรกิจที่นักขายต้องรู

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : วิธีการสื่อสารทางไลน์เพื่อการขาย

 1. การเขียนไลน์เพื่อการเปิดการขาย
 2. สิ่งที่ไม่ควรเขียนเมื่อต้องเข้าสู่การขาย
 3. เทคนิคการเข้าสู่ประเด็นเพื่อการขาย
 4. ตัวการเขียนไลน์เพื่อการเข้าสู่ประเด็นการขาย
 5. กิจกรรม Workshop เปิดการขายและเข้าสู่ประเด็นการขาย

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การนำเสนอขายสินค้าทางไลน์

 1. การขายกับลูกค้าเก่าและใหม่ต่างกันอย่างไร
 2. วิธีการนำเสนอขายสินค้าทางไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การใช้คำเขียนเพื่อสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและการบริการ
 4. สิ่งที่นักขายต้องนำเสนอขายให้ลูกค้าเข้าใจ
 5. เทคนิคการตอบข้อซักถามลูกค้าทางไลน์
 6. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 7. กิจกรรม Workshop ฝึกการเขียนไลน์เพื่อการขายสินค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การติดตามลูกค้าทางไลน์เพื่อปิดการขาย

 1. เริ่มต้นการติดต่อลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 2. วิธีการเขียนอย่างอาชีพเพื่อการเข้าสู่เรื่องการขาย
 3. ตัวอย่างการเขียนเพื่อการเริ่มต้นการติดตามการขาย
 4. การสอบถามความเห็นจากลูกค้าด้วยเทคนิคการเขียนไลน์
 5. วิธีการเขียนไลน์เพื่อให้ความเห็นและสร้างความมั่นใจตัวสินค้า
 6. สัญญาณการสื่อสารจากลูกค้าแบบไหนที่นักขายต้องปิดการขาย
 7. กิจกรรม Workshop ฝึกการเขียนไลน์เพื่อการปิดการขาย
 8. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการอบรมด้านการขายและการบริการมานานกว่า 18 ปี
 • เคยอบรมด้านการขายให้แก่ SCG , บุญรอด , CP , TOYOTA , Central เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรมติดต่อได้ที่

Tel 086-338-6881 , 086-655-6640 , 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

ID Line : Bamboo Training

Facebook : Bamboo Training

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.