ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 26/01/61 กลยุทธ์และทักษะการขายสินค้าออนไลน์ (Skills strategy to sell products online)
 

อบรมวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส นานา สุขุมวิทซอย 4 กทม.

(สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสแล้วลงสถานีนานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,326 บาท)

หลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

****หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhoouse Training ได้****
Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

ช่องทางการขาย ณ ปัจจุบันนี้มีเพิ่มมากขึ้น และการขายสินค้าออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการสร้างโอกาสการขายสินค้า แต่นักขายต้องมีความเข้าใจและมีทักษะในการนำเสนอขายผ่านตัวอักษะและการสนทนากับลูกค้าผ่านทาง แป้นพิมพ์ตัวอักษร ดังนั้น นักขายจึงต้องมีทักษะที่ดีในการสนทนากับลูกค้า จนทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ คล้อยตาม จนปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : เตรียมความพร้อมเพื่อการขายสินค้าออนไลน์

 1. ธุรกิจกับการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
 2. พฤติกรรมลูกค้ากับการมองสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย
 3. สิ่งที่ทีมงานต้องปรับตัวเพื่อการขาย
 4. กิจกรรม Workshop ปัญหาหรืออุปสรรคการขายที่สำคัญ
 5. การบริหารจัดการตนเองและระบบงานขายออนไลน์ให้เกิดผล
 6. ลงสื่ออย่างไรให้ลูกค้าสนใจสินค้า

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคชากาแฟ

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : ทักษะการขายสินค้าออนไลน์

 1. ปัญหานักขายกับการขายสินค้า
 2. ข้อจำกัดการขายแบบพบหน้าและแบบไม่พบหน้า
 3. ทักษะการขายที่นักขายต้องเตรียมตัว
 4. การสื่อสารด้วยภาษาเขียนกับลูกค้า
 5. เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าด้วยภาษาเขียน
 6. กิจกรรม ฝึกการนำเสนอขายด้วยภาษาเขียน
 7. คำเขียนแบบไหนที่ไม่เหมาะสม

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การตอบข้อข้อโต้แย้งหรือข้อซักถามผ่านระบบออนไลน์

 1. ข้อโต้แย้งมีข้อดีอย่างไรต่อการขาย
 2. สิ่งที่ลูกค้าโต้แย้งแล้วนักขายต้องทำอย่างไร
 3. การวิเคราะห์ภาษาเขียนกับข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 4. แนวทางการตอบข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพด้วยการภาษาเขียน
 5. กิจกรรม นักขายกับการตอบข้อโต้แย้งให้น่าเชื่อถือ
 6. หากลูกค้ายังไม่ยอมรับคำตอบ นักขายต้องทำอย่างไร
 7. การวิเคราะห์สัญญาณลูกค้าเพื่อปิดการขาย

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคชากาแฟ

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การติดตามลูกค้าเพื่อซื้อหรือสั่งสินค้า

 1. มารยาทการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์
 2. เทคนิคการพูดนำเสนอขายเพิ่มจากเดิม (Up Sale)
 3. ทักษะการโน้มน้าวจูงใจลูกค้า
 4. กิจกรรม ฝึกการสนทนาและโน้มน้าวลูกค้า
 5. วิธีการปิดการขายเพื่อลดช่องว่างการปฏิเสธจากลูกค้า
 6. สรุปประเด็นของการอบรมทั้งหมด

วิทยากร : อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการขายมานานกว่า 18 ปี และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนมาอย่างมากมาย
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านการขายและการบริการมานาน โดยอบรมให้แก่ทีมขายของ SCG , CP , บุญรอด , น้ำดื่มสยาม , สยามคูโบต้าและยันมาร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจติดต่ออบรมได้ที่

โทร 086-338-6881 , 086-655-6640 , 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

ID Line : Bamboo Training

Facebook : BambooTraining

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.