ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 28/08/60 ยกระดับการบริการเพื่อสร้างการจดจำจากลูกค้า สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ รุ่นที่ 4
 

อบรมวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,056 บาท

****หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้****
Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

คุณภาพการบริการที่เป็นมาตรฐานเป็นสิ่งที่นักบริการต้องเข้าใจ หากธุรกิจแฟรนไชส์มีเพียงแค่ตราสินค้าหรือหน้าร้าน แต่คุณภาพการบริการไม่ได้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ย่อมส่งผลต่อยอดขายสินค้าหน้าร้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลักสูตรนี้ต้องการเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นความสำคัญด้านคุณภาพการบริการหน้าร้าน เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการมอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : การบริการกับธุรกิจแฟรนไชน์

 1. ธุรกิจการบริการหน้าร้านจะสำเร็จได้ด้วยอะไร
 2. การบริการหน้าร้านมีผลต่อตราสินค้าอย่างไร
 3. ทิศทางแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2559-2562
 4. พฤติกรรมลูกค้ากับการมองคุณภาพการบริการ
 5. กิจกรรม Workshop สำรวจคุณภาพการบริการธุรกิจคุณ

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : มาตรฐานการบริการกับการสร้างตราสินค้า

 1. มาตรฐานการบริการมีความสำคัญอย่างไร
 2. มาตรฐานการบริการหน้าร้านต้องมีอะไรบ้าง
 3. ขั้นตอนการบริการเพื่อสร้างการจดจำลูกค้า
 4. กิจกรรม Role play นักบริการหัวใจแห่งการบริการ
 5. สิ่งที่นักบริการต้องเข้าใจในงานบริการ

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : ทำไมการบริการต้องมีตัววัดคุณภาพ

 1. การบริการปล่อยปละละเลยได้หรือไม่
 2. ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการมีอะไรบ้าง
 3. สิ่งที่นักบริการต้องตระหนักในการทำงาน
 4. กิจกรรมกรณีศึกษา (Case Study) นักบริการทำผิดอะไรบ้าง
 5. เกณฑ์การพิจารณาเพื่อวัดคุณภาพด้านการบริการ

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : ลูกค้าค้าไม่พอใจนักบริการจะทำอย่างไร

 1. ลูกค้าไม่พอใจนักบริการต้องทำอย่างไร
 2. ขั้นตอนการจัดการลูกค้าเพื่อลดความโกรธ
 3. สิ่งที่ห้ามที่นักบริการต้องรู้เมื่อลูกค้าโกรธ
 4. กิจกรรม Role play นักบริการกับการแก้ไขสถานการณ์ลูกค้า
 5. 18 เทคนิคการช่วยระงับอารมณ์โกรธลูกค้า
 6. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านการบริการมานานกว่า 18 ปี
 • เคยอบรมให้แก่ธุรกิจด้านการบริการมามากมาย เช่น ธุรกิจไอศกรีม , ธุรกิจร้านหนังสือ , ธุรกิจการศึกษา , ธุรกิจร้านอาหาร , ธุรกิจเสริมความงาม เป็นต้น
 • เป็นที่ปรึกษาในการวางมาตรฐานการบริการให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

ติดต่ออบรมได้ที่

โทร 086-338-6881 , 086-655-6640 , 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

ID Line : Bamboo Training

Facebook : www.facebook/BambooTraining

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.