ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 21/08/60 Presentation Techniques for Business เทคนิคการนำเสนอเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6
 

อบรมวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส สุขุมวิท ซอย 4 นานา กทม.

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(ราคารวมภาษีมูลเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท)

(ราคาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,056 บาท)

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***
Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

การนำเสนอเป็นทักษะที่สำคัญของคนทำงาน แต่มีพนักงานจำนวนมากขาดทักษะในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความกลัว ความไม่รู้แนวทางการนำเสนอ ความไม่มีทักษะและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หลักสูตรนี้จะมอบแนวทางและเทคนิควิธีการที่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการนำเสนอที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : Profesional for Presenter

 1. ปัญหาด้านบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ
 2. กิจกรรม สำรวจตนเอง คุณพร้อมจริงหรือไม่
 3. บุคลิกภาพที่ดีอย่างมืออาชีพ
 4. การสร้างความมั่นใจของผู้นำเสนอ
 5. กิจกรรม ฝึกบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : เตรียมพร้อมดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

 1. ผู้นำเสนอต้องเตรียมอะไรก่อนไปนำเสนอ
 2. การทะลายความประหม่าของผู้นำเสนอ
 3. การวางแผนเพื่อการนำเสนอ
 4. เทคนิค 3 ส่วน เพื่อจัดสรรความพร้อมในการนำเสนอ
 5. การแบ่งสัดส่วนเนื้อหาการนำเสนอให้เหมาะสม
 6. กิจกรรม ฝึกการวางแผนก่อนการนำเสนอ

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : วิธีการนำเสนอให้ผู้ฟังสนใจ

 1. รูปแบบการนำเสนอเชิงธุรกิจ
 2. พูดอย่างไรผู้ฟังสนใจ
 3. 5 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 4. วิธีการนำเสนอ Company Profile ให้น่าสนใจ
 5. การใช้สื่อเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 6. เอกสารนำเสนอเป็นอุปสรรคการนำเสนออย่างไร
 7. กิจกรรรม ฝึกการนำเสนอรายบุคคล

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : ผู้นำเสนอกับการตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความมั่นใจ

 1. ผู้นำเสนอกลัวผู้ฟังเพราะอะไร
 2. ทำไมการตอบคำถามจริงล้มเหลว
 3. ผู้นำเสนอกับความเข้าใจลักษณะและประเภทคำถาม
 4. เทคนิคแนวทางการตอบคำถามให้ผู้ฟังยอมรับ
 5. แนวทางการตอบข้อโต้แย้งจากผู้ฟังการนำเสนอ
 6. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการตอบข้อซักถามและข้อโต้แย้ง
 7. การใช้คำพูดเพื่อการสื่อสารอย่างชัดเจน
 8. ประเมินผลทักษะและสรุปตอบคำถาม

วิทยากร อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมานานกว่า 18 ปี
 • บริษัทเอกชนต่างๆ ที่เชิญวิทยากรไปบรรยาย เช่น SCG , CP , บุญรอดเทรดดิ้ง , HINO , สยามคูโบต้า เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

ติดต่ออบรมสัมมนา Inhouse Training & Public Training

โทร 086-338-6881 , 086-655-6640

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.