ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
Hot! อบรมวันที่ 06/09/60 Proactive Sales นักขายเชิงรุกกับการบุกตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย รุ่นที่ 7
 

อบรมวันพุธที่ 6 กันยายน 2560

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมวีว่า การ์เด้น (BTS บางจาก)

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 4,500 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,815 บาท)

(ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระสุทธิ 4,680 บาท)

*** หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***
Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

นักขายที่ดีต้อง กล้าคิด กล้าลอง กล้าทำ ในสิ่งที่ตนเองอาจจะไม่เคยทำ เพราะ ทักษะการขายมิใช่อาศัยความเคยชินในการขายเท่านั้น แต่นักขายต้องมีทักษะในการ คิดใหม่ ทำใหม่ กล้าทำในสิ่งที่ตนเองอาจจะไม่เคยทำในการขายมาก่อน ปัจจุบันมีนักขายในตลาดเป็นจำนวนมากที่ขายสินค้าแล้วยอดขายเริ่ม ลดลงหรือตกลง ไปเรื่อยๆ จนนักขายไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า สาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไร

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : นักขายกับการเตรียมพร้อมเพื่อรุกตลาด

 1. สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจจากปัญหาการขายและการตลาด
 2. พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างไร
 3. กิจกรรม นักขายกับการมองโอกาสการขายในอนาคต
 4. การ Scan ตลาด เพื่อเข้าถึงลูกค้า
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลการขายจากอดีต
 6. ปัญหาที่ยอดขายไม่ถึงเป้าหมาย

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : นักขายกับการมองลูกค้าเพื่อขยายตลาด

 1. ลูกค้าเป้าหมายกับสินค้าของเรา (Customer Target Group)
 2. ขายสินค้ากับลูกค้าใหม่ยากจริงหรือ?
 3. ขายสินค้ากับลูกค้าเก่าให้ยอดซื้อเพิ่มขึ้น
 4. สินค้าของเราเป็นที่รู้จักหรือไม่ (Product Positioning)
 5. จุดเด่นสินค้าและการบริการที่ลูกค้าอาจไม่รู้จัก
 6. วิธีการเตรียมตัวก่อนการนำเสนอขาย
 7. กิจกรรม วางแผนนำเสนอขายเพื่อลดข้อผิดพลาดการขาย

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : นักขายเชิงรุกกับการนำเสนอขายสินค้า

 1. 6 กลยุทธ์การนำเสนอขายเพื่อเจาะใจลูกค้า
 2. เทคนิคการนำเสนอแบบเชิงเปรียบเทียบ
 3. เทคนิคการนำเสนอแบบมุ่งสู่ความต้องการลูกค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ นำเสนอแบบไหนลูกค้าไม่หลุดลอย
 5. วิธีการตอบข้อซักถามลูกค้าอย่างมืออาชีพ

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : กลยุทธ์การติดตามลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย

 1. ลูกค้ารายใดที่นักขายต้องติดตาม
 2. การวางแผนการติดตามลูกค้าอย่างเป็นระบบ
 3. วิธีการติดตามลูกค้าเพื่อยอดขาย
 4. สนทนาอย่างไรเมื่อลูกค้าเริ่มสนใจ
 5. สนทนาอย่างไรเมื่อลูกค้าไม่ตัดสินใจ
 6. ทักษะการตอบข้อโต้แย้งลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ
 7. กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับการสนทนาเพื่อปิดการขาย
 8. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรมีประสบการณ์การบรรยายด้านการขายมานานกว่า 17 ปี
 • วิทยากรเคยอบรมให้กับทีมขายของบริษัทต่างๆ เช่น SCG , HINO , บุญรอดเทรดดิ้ง , กระทิงแดง , สยามคูโบต้า เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potentail

สนใจอบรม Inhouse Training & Public Training

ติดต่อ 086-338-6881 , 086-655-6640

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.