ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 03/11/60 Sales Skills for Production Order ทักษะการขายของพนักงานขาย สำหรับธุรกิจที่ลูกค้าต้องสั่งผลิตสินค้า
 

อบรมวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

อบรมระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา)

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือชำระเงินสุทธิ 4,326 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

หลักสูตรเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***

ปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทางไลน์เป็นสิ่งที่ให้ความนิยมมากขึ้น แต่หากนักขายไม่มีทักษะในการสื่อสารทางไลน์ด้วยภาษาเขียนที่สามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจในรายละเอียดการสนทนา อีกทั้ง นักขายไม่มีทักษะในการใช้ภาษาเขียนที่ดีกับลูกค้าแล้ว ย่อมทำให้นักขายเกิดปัญหากับลูกค้าและในกาขายสินค้าได้

หลักสูตรนี้จึงต้องการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาเขียนในการติดต่อทางไลน์กับลูกค้าของนักขาย เพื่อให้การขายหรือการสนทนากับลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการอบรมสัมมนา

เวลา 09.00-10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : นักขายกับแนวทางการขายกับลูกค้าใหม่

 1. สิ่งที่นักขายต้องเตรียมตัวก่อนพบลูกค้าใหม่
 2. การขายสินค้าสำเร็จรูปกับสินค้าสั่งผลิตแตกต่างกันตรงไหน
 3. นักขายกับการเข้าใจความเป็นลูกค้าใหม่
 4. กิจกรรม นักขายจะเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้อย่างไร
 5. ลูกค้าใหม่คาดหวังอะไรบ้าง

เวลา 10.30-1045 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45-12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

 1. เทคนิควิธีการนำเสนอขายเบื้องต้น
 2. การเปิดการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
 3. วิธีการนำเสนอ Company Profile ให้ลูกค้าเชื่อมั่น
 4. วิธีการใช้สื่อเอกสารการขายให้เหมาะสม
 5. นำเสนอขายสินค้าและการบริการอย่างไรให้ลูกค้าเชื่อถือ
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกการนำเสนอขายให้ลูกค้ายอมรับ

เวลา 12.00-13.00 น. พักเบรครับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : กลยุทธ์เทคนิคการสอบถามข้อมูลลูกค้า

 1. ทำไมนักขายถึงนำเสนอขายแล้วล้มเหลว
 2. การสอบถามลูกค้ามีความสำคัญอย่างไร
 3. การสอบถามลูกค้าด้วยเทคนิค 8 คำถาม
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับการสอบถามลูกค้า
 5. ประเภทคำถามในการสอบถามลูกค้า
 6. นักขายต้องทำอย่างไรระหว่างที่ลูกค้าตอบคำถาม

เวลา 14.30-14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45-16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : นักขายกับการนำเสนอและการรับข้อมูลจากลูกค้า

 1. เทคนิคการถ่ายทอดเชิงมาตรฐานต่างๆที่ดีแก่ลูกค้า
 2. วิธีการนำเสนอเชิงเปรียบเทียบแบบประเด็นต่อประเด็น
 3. การนำเสนอขายคุณภาพการบริการให้ลูกค้ามั่นใจ
 4. หากลูกค้ามีข้อโต้แย้งนักขายจะทำอย่างไร
 5. แนวทางการตอบข้อโต้แย้งต่างๆ กับลูกค้า
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกการนำเสนอขายเพื่อสร้างความั่นใจ
 7. การพิจารณาโอกาสการตัดสินใจจากลูกค้า
 8. วิธีการสรุปและรับข้อมูลเพื่อการนำเสนอขายคราวถัดไป
 9. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีความรู้ความสามารถด้านการขายมานานกว่า 18 ปี
 • วิทยากรมีประสบการณ์ด้านการอบรมบรรยายด้านการขายและการบริการให้แก่องค์กรเอกชนต่างๆ มามากมาย เช่น SCG , บุญถาวร , CP , HINO , บุญรอดบริวเวอร์รี่ , Polymer Master , Bee House เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse Training , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881 , 086-665-6640 , 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.