ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 05/10/60 ทัศนคติมุมมองการมีหัวใจการเป็นเจ้าของธุรกิจของพนักงานในองค์กร
 

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

อบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท)

(ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลืดยอดชำระ 4,056 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

**หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้**

การเข้าใจความเป็นเจ้าของธุรกิจของพนักงาน ย่อมเป็นพื้นที่สำคัญของการร่วมกันก้าวเดินหรือการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน นี่คือพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงขององค์กร

หัวข้อการอบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : พื้นฐานมุมมองพนักงานกับมุมมองของเจ้าของ

 1. พื้นฐานมุมมองพนักงานกับทัศนคติการทำงาน
 2. กิจกรรม คุณมีแนวคิดอย่างไรกับชีวิตการทำงาน
 3. ทำไมพนักงานมีมุมมองแบบนั้น
 4. สิ่งที่เป็นปัจจัยทางความคิดของมนุษย์
 5. แนวคิดของพนักงานมีอะไรที่ต้องเรียนรู้จากเจ้าของธุรกิจ

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : แนวคิดเจ้าของกับการก่อตั้งองค์กร

 1. เริ่มก่อตั้งองค์กรเจ้าของวาดฝันอะไรบ้าง
 2. ทำไมเจ้าของธุรกิจถึงมีแนวคิดแบบนั้น
 3. กิจกรรม หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณต้องการอะไรบ้าง
 4. ชีวิตกับการฝันฝ่าอุปสรรคของเจ้าของธุรกิจ
 5. วิสัยทัศน์จากเจ้าขององค์กรที่พนักงานต้องเข้าใจ

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.45 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : องค์ประกอบที่ทำให้องค์กรเติบโต

 1. พนักงานเก่ามีความสำคัญอย่างไร
 2. พนักงานใหม่คือบุคลากรที่องค์กรมองข้ามหรือไม่
 3. กิจกรรม พลังน้ำหนึ่งจากรุ่นสู่รุ่น
 4. แนวคิดของคนแต่ละ Generation ที่เราต้องเข้าใจ
 5. มุมมองต่างกันองค์กรสร้างสรรค์อย่างไร

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : ทีมงานสมัยใหม่ด้วยหัวใจสไตล์เจ้าของธุรกิจ

 1. คุณลักษณะของทีมงานสมัยใหม่
 2. โลกเปลี่ยนไปกับแนวทางการทำงานต้องเปลี่ยนแปลง
 3. กิจกรรม ทีมงานอันทรงคุณค่าขององค์กร
 4. การให้โอกาสคนรุ่นใหม่ในการทำงาน
 5. การผสมผสานแนวคิดคนทำงานจากรุ่นสู่รุ่น
 6. องค์กรจะเติบโตอย่างแข็งแรงด้วยเหตุผลอะไรบ้าง

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการอบรมมานานกว่า 18 ปี
 • วิทยากรเคยเป็นที่ปรึกษาการวางระบบการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potentail

อบรม Inhouse Training ติดต่อ 086-338-6881

อบรม Public Training ติดต่อ 086-655-6640

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.