ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 21/08/60 มาตรฐานการบริการเพื่อการส่งมอบบ้านและคอนโดที่ดี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 

อบรมวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส นานา สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นเงิน 117 บาท)

(เหลือยอดชำระเงินสุทธิ 4,056 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

มาตรฐานการส่งมอบบ้านละคอนโดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ยังมีโครงการหรือพนักงานบริการ (CS) เป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีทักษะในการส่งมอบและอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจจนมีการรับมอบบ้านหรือคอนโดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลทำให้โครงการหรือองค์กรเกิดปัญหาเรื่องการรับโอนล่าช้า สุดท้ายองค์กรก็เสียหายจากการที่ลูกค้ายังไม่มีการโอนบ้านหรือคอนโด

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขายที่ต้องมีการส่งมอบบ้านและคอนโด
 • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (CS)
 • ช่างหรือพนักงานทีมก่อสร้างที่ต้องมีการส่งมอบบ้านและคอนโด

หัวข้อบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : นักบริการกับการส่งมอบบ้านและคอนโด

 1. ปัญหาของการส่งมอบบ้านและคอนโด
 2. กิจกรรมระดมความคิด การส่งมอบบ้านและคอนโดที่ดี
 3. บทบาทหน้าที่ของ CS หรือทีมส่งมอบ
 4. สิ่งที่นักบริการต้องเตรียมก่อนการส่งมอบ
 5. ระบบเอกสารกับการทำงานอย่างมืออาชีพ
 6. มาตรฐานความพร้อมของสถานที่ก่อนการส่งมอบ

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : การติดต่อและนัดหมายลูกค้าทางโทรศัพท์

 1. ก่อนการติดต่อลูกค้านักบริการต้องทำอย่างไร
 2. วิธีการและขั้นตอนการสื่อสารและสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์
 3. วิธีการเริ่มต้นสนทนากับลูกค้า
 4. เมื่อลูกค้าไม่รับนัดหมาย เราต้องทำอย่างไร
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ การนัดหมายและเจรจาต่อรองกับลูกค้า
 6. ตัวอย่างคำพูดในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : มาตรฐานการส่งมอบ ณ หน้างานอย่างมืออาชีพ

 1. เข้าใจพื้นที่ของบ้านและคอนโดเพื่อการส่งมอบ
 2. ขั้นตอนการส่งมอบบ้านและคอนโดอย่างมืออาชีพ
 3. การควบคุมและเชื้อเชิญลูกค้าขณะอยู่ในบ้านหรือห้องคอนโด
 4. วิธีการสื่อสารและนำเสนอเมื่ออยู่ในพื้นที่จริง
 5. การลดจำนวนการ Defect จากลูกค้า
 6. เทคนิคการตอบข้อซักถามและข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 7. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกการตอบข้อซักถามและข้อโต้แย้ง

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : เทคนิคการรับข้อร้องเรียนและการติดตามลูกค้า

 1. นักบริการกับการบริการลูกค้าที่มากด้วยปัญหา
 2. หัวใจสำคัญเมื่อลูกค้าโกรธนักบริการต้องทำอย่างไร
 3. เทคนิคและแนวทางการใช้คำพูดและอธิบายลูกค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกการรับมือลูกค้าที่มีปัญหา
 5. วิธีการสร้างความมั่นใจกับลูกค้า
 6. การติดตามและเร่งรัดการส่งมอบจากลูกค้า
 7. กิจกรรมบทบาทสมมติ วิธีการสื่อสารเชิงเร่งรัดกับลูกค้า
 8. สิ่งที่ต้องดำเนินการเมื่อลูกค้ายังคงปฏิเสธการส่งมอบ
 9. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร : อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับ Major Development , เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ , LHM Property , Business Town , Condo Pattaya , Clare Pattaya Property , Ornsirin Chiang Mai เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

ติดต่ออบรม Inhouse Training ได้ที่ 086-338-6881

ติดต่ออบรม Public Training ได้ที่ 086-655-6640

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.