ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 23/02/61 เทคนิคการขายสินค้าภายใน 10 นาที
 

อบรมวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงแรม ไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้านานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

ราคารวมภาษีมูลเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดเงินชำระสุทธิ 4,326 บาท

(หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

การนำเสนอขายสินค้าของพนักงานขายสิ่งที่เป็นปัญหาของพนักงานขาย คือ ไม่กล้าขาย ขายไม่ตรงกับความสนใจลูกค้า ขายไปเรื่อยเปื่อย พูดไม่เป็นหรือนำเสนอขายไม่น่าสนใจ เป็นต้น

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของพนักงานขายที่ขาดทักษะในการขาย ไม่มั่นใจในการขายและขาดทักษะในการพูดเพื่อการนำเสนอขายสินค้าที่ดีกับลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขายที่ต้องเข้าพบลูกค้า
 • พนักงานขายสินค้าหน้าร้านหรือ PC & BA

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : นักขายกับการเข้าใจหัวใจสำคัญของสินค้า

 1. สิ่งที่นักขายต้องทำความเข้าใจในตัวสินค้า
 2. สินค้าเรากับสินค้าคู่แข่งมีข้อแตกต่างหรือไม่
 3. กิจกรรม Check ทักษะการขายของพนักงานขาย
 4. หัวใจสำคัญของการสินค้าและการขายการบริการ

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : เปิดการขายอย่างไรไม่เพลี่ยงพล้ำเสียท่า

 1. เปิดการขายแบบไหนเป็นอุปสรรคในการขาย
 2. เทคนิค 2 นาทีทองกับการเปิดการขายที่ดี
 3. สิ่งที่นักขายต้องเริ่มต้นในการปิดการขาย
 4. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเปิดการขายให้น่าสนใจ
 5. สิ่งที่นักขายต้องระวังในการเปิดการขาย

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : นำเสนอขายอย่างไรสินค้าน่าสนใจ

 1. ลำดับการถ่ายทอดข้อมูลค้าสินค้าที่ดี
 2. เทคนิค 4 นาทีกับการนำเสนอขายสินค้า
 3. คำพูดอย่างไรที่สร้างความสนใจให้ลูกค้า
 4. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการนำเสนอขายสินค้า
 5. เทคนิคการเช็คความสนใจจากลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : ปิดการขายอย่างไรได้ยอดขาย

 1. นักขายกับการผจญข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 2. เทคนิค 2 นาทีกับการทะลายข้อโต้แย้งลูกค้า
 3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
 4. นักขายจะปิดการขายในช่วงเวลาใด
 5. ความสนใจจากลูกค้านักขายสังเกตได้จากอะไร
 6. เทคนิค 2 นาทีกับการปิดการขายจากลูกค้า
 7. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติปิดการขายให้ยอดขาย
 8. ปิดการขายไม่ได้นักขายต้องทำอะไรอย่างไร
 9. สรุปหัวใจสำคัญการขายสินค้า

วิทยากร อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มากประสบการณ์ในการอบรมด้านการขายมานานกว่า 18 ปี
 • วิทยากรมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรอบรมให้แก่พนักงานขายหน้าร้านและพนักงานขายที่เข้าพบลูกค้า เช่น อบรมให้กับบริษัท Central Marketing Group , The Mall Group , DKSH , ปากกา Parker , Imperial , Stiebelt Eltron , SHARP , Panasonic , Jaspal , CP , Unilever เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.