ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 01/02/61 Professional Selling Skills for Sales Engineer (พนักงาน Sales Engineer กับทักษะการขายอย่างมืออาชีพ) รุ่นที่ 10
 

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

อบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมวีว่า การ์เด้นท์ บางจาก กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้าบางจาก)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงินสุทธิ 4,326 บาท

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training***

พนักงานขายที่เป็น Sale Engineer เป็นบุคลากรที่มีความรู้เชิงเทคนิคมากมาย แต่รับบทบาทเป็นพนักงานขาย พนักงานจะต้องเข้าใจลูกค้าและต้องมีศิลปะในการขายที่ดีด้วย เพราะ การเป็นนักขายต้องอาศัยการการสื่อสารที่ดีตลอดจนบุคลิกในการเป็นพนักงานขายที่ดีด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • Sales Engineer ใหม่
 • Sales  Engineer ที่ยังไม่มีทักษะในงานขายมากพอ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : Sale Engineer กับบทบาทการเป็นนักขายที่ดี

 1. ปัญหาการเป็นนักขายของ Sales Engineer
 2. กิจกรรม Workshop นักขายที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 3. คุณสมบัติการเป็นนักงานขายที่ดี
 4. สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจความเป็นลูกค้าก่อนการขาย
 5. ลูกค้าเก่าคาดหวังอะไรจากพนักงานขาย
 6. แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
 7. ก่อนพบลูกค้านักขายต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : บุคลิกภาพที่ดีของการเป็นนักขาย

 1. กิจกรรม สำรวจบุคลิกภาพของ Sales Engineer
 2. มาตรฐานด้านบุคลิกภาพของการเป็นนักขาย
 3. กิจกรรม ฝึกบุคลิกภาพการเป็นนักขาย
 4. มารยาทการทักทายแนะนำตัวกับลูกค้า
 5. มารยาทการสนทนากับลูกค้า
 6. มารยาทการแนะนำเอกสาร
 7. มารยาทการแนะนำสินค้า
 8. มารยาทการลาลูกค้า

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : ทักษะการนำเสนอขายสินค้าและระบบต่างๆ

 1. การเข้าพบลูกค้าใหม่นักขายต้องทำอย่างไร
 2. วิธีการนำเสนอเสนอขายกับลูกค้าเก่า
 3. หัวใจสำคัญก่อนการนำเสนอสินค้า
 4. วิธีการนำเสนอขายสินค้าที่เน้นเทคนิค
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกการนำเสนอขายสินค้า
 6. สิ่งที่นักขายต้องนำเสนอขยชายเกี่ยวกับการบริการ
 7. ข้อพึงสังเกตจากลูกค้าขณะนำเสนอขาย

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : กลยุทธ์และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า

 1. สาเหตุสำคัญที่ลูกค้ามีข้อโต้แย้งในงานขาย
 2. แนวทางการจับประเด็นข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 3. วิธีการตอบข้อโต้แย้งด้านต่างๆ จากลูกค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติทักษะการตอบข้อโต้แย้งในงานขาย
 5. ลูกค้ายังคงกังวลนักขายต้องทำอย่างไร
 6. ลูกค้าเปรียบเทียบคุณภาพนักขายจะทำอย่างไร
 7. ลูกค้าปฏิเสธการซื้อนักขายจะดำเนินการอย่างไร
 8. การรับข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปแก้ไขข้อมูลสินค้าใหม่อีกครั้ง
 9. ศิลปะการนัดหมายเพื่อนำเสนอขายและนัดพบครั้งถัดไป
 10. สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ

วิทยากร : อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายด้านการขายและบริการมานานกว่า 17 ปี
 • บริษัทเอกชนต่างๆ ที่วิทยากรเคยไปบรรยาย เช่น Applic CAD , เกรียงไทย วัฒนากรุ๊ป , Fluid Mechanic Supply , TTC Power Tools , Endress & Hauser (Thailand) เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 063-898-2289 , 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.