ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 07/11/60 ทักษะการขายสินค้าใหม่เพื่อเข้าถึงตลาดและขยายโอกาสการขาย รุ่นที่ 8
 

อบรมวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้านานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงินสุทธิ 4,326 บาท)

***หลักสูตรนี้รับจัด Inhouse Training**

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

สินค้าใหม่เป็นสินค้าที่นักขายส่วนใหญ่กังวลและไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะ นักขายคิดว่าการขายสินค้าใหม่เป็นการขายที่ต้องอธิบายมากและนักขายกลัวว่าสินค้าใหม่ ลูกค้ามักจะไม่ให้ความสนใจหรือปฏิเสธการซื้อ

Key Topics for Training

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : นักขายกับการเข้าใจโอกาสของสินค้า

 1. ทำไมสินค้าต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 2. อุปสรรคการขายสินค้าใหม่
 3. นักขายกับการมองโอกาสในการขาย
 4. กิจกรรม Workshop ทำอย่างไรที่จะขายสินค้าใหม่ให้ได้

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : วิธีการนำเสนอขายสินค้าใหม่ให้น่าสนใจ

 1. สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจในตัวสินค้า
 2. หัวใจสำคัญของการนำเสนอขายสินค้าใหม่
 3. ารอธิบายข้อแตกต่างของสินค้าใหม่และสินค้าเก่า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกการนำเสนอขายสินค้าใหม่
 5. วิธีการเชียร์สินค้าใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้น
 6. คำพูดที่ทำลายโอกาสของตัวสินค้า

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การรับมือข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธจากลูกค้า

 1. สินค้าใหม่ลูกค้ามักโต้แย้งเพราะอะไร
 2. ข้อโต้แย้งที่ต้องพบจากตัวสินค้าใหม่
 3. แนวทางการวิเคราะห์และจับประเด็นคำพูดลูกค้า
 4. วิธีการตอบข้อโต้แย้งขณะขายสินค้าใหม่
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกการตอบข้อโต้แย้งในงานขาย
 6. ลูกค้าโต้แย้งจริงหรือเท็จเรารู้ได้อย่างไร
 7. ข้อสังเกตที่สำคัญในการพิจารณาขณะตอบข้อโต้แย้ง

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : เทคนิคการโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อ

 1. เมื่อลูกค้าปฏิเสธนักขายจะต้องทำอย่างไร
 2. ทำไมนักขายจึงโน้มน้าวลูกค้าไม่เป็น
 3. เทคนิค 4 ขั้นตอนการโน้มน้าวลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 4. คำพูดที่ดีที่ใช้ในการโน้มน้าวลูกค้า
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ โน้มน้าวอย่างไรปิดการขายได้
 6. เทคนิคการนำเสนอขายเพื่อเพิ่มจำนวนการซื้อ
 7. อุปสรรคและปัญหาขณะโน้มน้าวลูกค้า
 8. โอกาสการปิดการขายอยู่ช่วงไหน

วิทยากร อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • ประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านการขายและบริการมานานกว่า 17 ปี
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรให้แก่องค์กรเอกชนชั้นนำต่าง เช่น SCG , CP , Applic CAD , CDG , Unilever , สหพัฒน์ฯ เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potntial

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.