ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
Service Standard for Restaurant & Bekery มาตรฐานการบริการเหนือความคาดหมาย สำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือร้านเบเกอร์รี่
 

อบรมวันที่ 

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นานา)

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,056 บาท)

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

ธุรกิจการให้บริการภายในร้านอาหารหรือร้านเบเกอร์รี่นับวันจะมีความความสำคัญมากขึ้น เพราะ ลูกค้ามีพฤติกรรมที่หันมาบริโภคอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น อีกทั้ง คุณภาพของงานบริการเป็นสิ่งที่วัดคุณภาพหรือบ่งบอกความน่าเชื่อของร้านนั้นๆ ด้วย ดังนั้น หากนักบริการไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญถึงมาตรฐานที่ดีในงานบริการแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อตราสินค้าและองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รูปแบบการอบรมหลักสูตรนี้

 • Workshop ระดมความคิดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดระหว่างการอบรม
 • Roleplay ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติและบุคลิกภาพในงานบริการ

Key Toppics for Training

Session 1 : บุคลิกภาพในงานบริการ

 1. นักบริการสำหรับธุรกิจอาหารหรือเบเกอร์ที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. ลูกค้ากับการมองงานบริการภายในร้าน
 3. สภาพความพร้อมของร้านที่นักบริการมองข้ามไม่ได้
 4. กิจกรรมงานบริการยากหรือไม่

Session 2 : มารยาทที่ดีเลิศในงานบริการ

 1. มารยาทและบุคลิกภาพที่ดีของนักบริการ
 2. กิจกรรมฝึกบุคลิกภาพและการให้บริการลูกค้า
 • มารยาทการต้อนรับ
 • มารยาทการเชิญลูกค้า
 • มารยาทการดูแลลูกค้า
 • มารยาทการแนะนำรายการอาหาร
 • มารยาทการเสริฟอาหารที่โต๊ะอาหาร
 • มารยาทการเสริฟอาหารที่หน้าเคาน์เตอร์
 • การรับชำระเงินจากลูกค้

Session 3 : Service Standard of Service Process

 1. มาตรฐานในงานบริการที่หน้าร้านต้องรู
 2. Customer Touch กับความตระหนักขณะให้บริการลูกค้า
 3. สิ่งที่หน้าร้านต้องดูแลเพื่อความเป็นมาตรฐานที่ดี
 4. กิจกรรมระดมความคิด คุณภาพงานบริการที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 5. เทคนิคการแนะนำรายการอาหารให้หน้ารับประทาน
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกการแนะนำและเชียร์รายการอาหาร
 7. สิ่งที่วัดคุณภาพในงานบริการ
 8. ทีมงานบริการที่ดีต้องเป็นอย่างไร

Session 4 : การสื่อสารประสานงานที่ดีในงานบริการ

 1. ปัญหาที่งานบริการหน้าร้านไร้คุณภาพ
 2. วิธีการสื่อสารประสานงานในงานบริการ
 3. เทคนิคการจดจำคำพูดลูกค้าให้แม่นยำ
 4. กิจกรรม เทคนิคการให้บริการเมื่อลูกค้ามาจำนวนมาก
 5. ข้อพึงระวังในงานบริการ
 6. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มีประสบการณ์ในงานบริการและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการให้บริการมานานกว่า 18 ปี
 • ธุรกิจในงานบริการที่เคยไปบรรยาย เช่น โรงแรมดุสิตธานี , โรงแรมสวิส โซเท็ลปาร์คนายเลิศ , Central Marketing Group , The Mall Group เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd

Be Success Be Potentail

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.