ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
ก้าวสู่การเป็นนักพูดที่มีศิลปะและเทคนิคการพูดที่ดี The Art and Professional Speaking
 

อบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 3,745 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 3,640 บาท

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

การพูดเป็นศาสตร์และศิลปะที่สำคัญ เพราะ หากคนที่ไม่มีทักษะในการพูดแล้ว คนนั้นจะไม่เป็นที่สนใจแก่บุคคลที่พบเห็น อีกทั้ง การพูดไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้พูดอยากจะพูดอะไรก็ได้ตามความเข้าใจของเรา แต่ผู้พูดที่ดีต้องมีวิธีการในการสื่อสารถ่ายทอดและการนำเสนอที่ดี พร้อมทั้งต้องมีองค์ประกอบของการเป็นผู้พูดที่สมบูรณ์แบบที่ดี หลักสูตรนี้มีคำตอบให้คุณ

รูปแบบการอบรม

 • เน้นการฝึกปฏิบัติรายบุคคล

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่มีปัญหาในการพูดต่อหน้าบุคคล
 • ผู้ที่ต้องใช้ทักษะในการพูดหรือการนำเสนอเพื่อการทำงานภายในองค์กร
 • ผู้ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

Topics for Learning and Training

Session 1 : การเตรียมตัวของนักพูด

 1. สิ่งที่นักพูดต้องเตรียมตัวก่อนการพูด
 2. บุคลิกภาพของนักพูดแบบมืออาชีพ
 3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติบุคลิกภาพที่ดีของการพูด
 • การเปิดตัว
 • การยืน
 • การวางตัว
 • การเคลื่อนไหวร่างกาย
 • ภาษากายระหว่างการนำเสนอ

Session 2 : การใช้เสียงในการนำเสนอ

 1. ปัญหาการใช้เสียงจากผู้พูด
 2. การควบคุมโทนเสียง (Voice of Control)
 3. การเน้นเสียงระหว่างการพูด
 4. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการใช้เสียงให้น่าสนใจ

Session 3 : การเขียนหรือเตรียมประเด็นการพูด

 1. ขั้นตอนการวางแผนการพูด
 2. 3 สัดส่วนกับการเตรียมเนื้อหาการพูด
 3. วิธีการเขียนบทพูดของตัวเอง
 4. การเว้นคำเพื่อการพูดอย่างมืออาชีพ
 5. กิจกรรมฝึกการเขียนบทพูดและการพูดตามบท

Session 4 : การสร้างความมั่นใจระหว่างการพูด

 1. การใช้สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบระหว่างการพูด
 2. สิ่งที่นักพูดต้องระวังระหว่างการพูด
 3. การควบคุมสติตนเอง
 4. เทคนิคการพูดเพื่อดึงความสนใจ
 5. เทคนิคการควบคุมผู้ฟังให้สนใจ
 6. เทคนิคการปิดจบและการสรุปประเด็น
 7. กิจกรรมฝึกการพูดเพื่อสร้างอารมณ์ผู้ฟัง

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

(ชื่อเดิมอาจารย์สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล)

 • อดีตกรรมการฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการบรรยายการอบรมและการพูดมานานกว่า 17 ปี

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.