ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
Coach The Coach Sale Skills สอนพนักงานขายให้เป็นสุดยอดนักขาย
 

อบรมวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นานา)

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,056 บาท)

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

การจะเป็นพนักงานขายที่ดีนั้นต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ในงานขายมาเป็นผู้ให้คำแนะนำหรือผู้ฝึกสอน เพราะ งานขายเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและการปฏิบัติ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติทุกขั้นตอนของงานขายจากท่านวิทยากร โดยวิทยากรจะอบรมแบบการเป็น Coaching ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

กลุ่มเป้าหมายหลักของการอบรม คือ

 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานขาย
 • พนักงานขายที่ไม่ชำนาญในงานขาย
 • พนักงานขายที่มีประสบการณ์ในงานขายไม่เกิน 1 ปี

Topics for Training

Session 1 : Coach Sales for Step to Sale Planing

 1. ปัญหาของนักขายกับการวางแผนการขาย
 2. นักขายกับการเข้าใจการตลาดเชิงลึก
 3. สิ่งที่นักต้องเข้าใจและเตรียมการวางแผนการขาย
 4. วิธีการและวางแผนการขายอย่างเป็นระบบ
 5. กิจกรรม ฝึกการวางแผนการขายของนักขาย
 6. การวางแผนการเยี่ยมลูกค้าที่ดี
 7. การบริหารระบบเอกสารในงานขาย
 8. การประสานงานที่ดีกับทีมสนับสนุนนักขาย

Session 2 : Coach Sales for Step to Product Presentation

 1. Coach Sales How to Open The Sale
 2. เปิดการขายอย่างไรลูกค้าจะปฏิเสธ
 3. Coach Sales How to Product Presentation
 4. ข้อมูลการขายที่นักขายต้องถ่ายทอด
 5. วิธีการใช้สื่อการขายอย่างมืออาชีพ
 6. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการนำเสนอขายสินค้า
 7. นักขายกับการสังเกตลูกค้าระหว่างการขาย

Session 3 : Coach Sales for Step to counter that argument

 1. Coach Sales How to answer arguments in sale
 2. ข้อระวังการตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 3. แนวทางการรับข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
 4. กิจกรรม ฝึกการจัดการข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 5. การวิเคราะห์ข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 6. การเจรจาต่อรองกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 7. เจรจางานขายแบบไม่เสียประโยชน์องค์กร
 8. กิจกรรม ฝึกการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ

Session 4 : Coach Sales for Step Close Sale & Folow up

 1. นักขายกับการวิเคราะห์เพื่อปิดการขาย
 2. แนวทางการปิดการขายแบบไร้การปฏิเสธจากลูกค้า
 3. กิจกรรม ฝึกการปิดการขายกับลูกค้า
 4. หากปิดการขายไม่ได้นักขายต้องทำอย่างไร
 5. การวางแผนการติดตามลูกค้า
 6. วิธีการนัดหมายและการโทรติดตามลูกค้า
 7. เทคนิคการติดตามลูกค้าอย่างมือาชีพ
 8. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายด้านการขายและการบริการมานานกว่า 17 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการบริหารทีมขายแก่องค์กรชั้นนำมามากมาย
 • ประสบการณ์ด้านการบรรยายให้แก่องค์กรต่างๆ เช่น TOA , Stiebel Eltron , CP , SCG , Toyota , Mazda , ISUZU เป็นต้น

Bamboo Trainin Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-398-6888

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.