ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 22/09/60 Strategies for Industrial Products กลยุทธ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8
 

อบรมวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงินสุทธิ 4,056 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

การขายสินค้าอุตสาหกรรมเป็นการขายที่ต้องอาศัยทักษะวิธีการในการขายสินค้าที่ดี เพราะ ต้องเป็นการขายที่ต้องนำเสนอข้อมูลเชิงลึกมากมาย และนักขายต้องมีทักษะการสนทนาและโน้มน้าวที่ดีกับลูกค้า หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้นักขายสินค้าอุตสาหกรรมเข้าใจวิธีการขายที่ดีกับลูกค้า

Key Topics

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : เข้าใจความต้องการก่อนนำเสนอขาย

 1. วิธีการเข้าใจความต้องการลูกค้า
 2. สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจก่อนการขาย
 3. เข้าใจความเป็นลูกค้าก่อนขาย
 4. กิจกรรม วิธีการจัดการลูกค้า

เวลา 10.30 -10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : วิธีการขายสินค้าอุตสาหกรรม

 1. วิธีการนำเสนอขายแบบเจาะรายละเอียดสินค้า
 2. วิธีการนำเสนอขายแบบเพื่อการใช้งาน
 3. วิธีการนำเสนอขายแบบเป็นระบบของสินค้า
 4. วิธีการนำเสนอขายแบบแจกแจงผลกำไร
 5. กิจกรรม การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
 6. แนวทางการนำเสนอขายสินค้าเพื่อสั่งสินค้าล่วงหน้า

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : แนวทางการตอบข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธลูกค้า

 1. การตอบข้อโต้แย้งในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 2. ประเภทข้อโต้แย้งในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 3. ศิลปะวิธีการสื่อสารกับลูกค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ การตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 5. สิ่งที่นักขายต้องสังเกตจากลูกค้าระหว่างตอบข้อโต้แย้ง
 6. เมื่อลูกค้าปฏิเสธการขายจากนักขายจะทำอย่างไร
 7. วิธีการโน้มน้าวลูกค้าให้คล้อยตามและยอมรับ

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การต่อรองและการเจรจาอย่างมืออาชีพ

 1. สิ่งที่ลูกค้าจะต่อรองในงานขาย
 2. วิธีการต่อรองด้านราคาขาย
 3. วิธีการต่อรองด้านปริมาณการสั่งซื้อ
 4. วิธีการต่อรองเพื่อสั่งสินค้า
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ การเจรจาต่อรองในการขาย
 6. นักขายต้องปิดการขายอย่างไร
 7. ปืดการขายแล้วนักขายต้องทำอย่างไรกับลูกค้า
 8. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

(ชื่อเดิมอาจารย์สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล)

 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านการขายและการบริการมานานกว่า 17 ปี
 • บริษัทที่เคยไปบรรยาย เช่น SCG , TOA , TOYOTA , MAZDA , CDG เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.