ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
C.A.R.E. Leadership for Service Level 4
 

Promotion !

***ลงทะเบียนครบ 4 ท่าน รับส่วนลด 1,000 บาท**

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม Siam @ Siam Hotel & SPA เยื้องมาบุญครอง กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 4,500 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,680 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

*** หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้ ***

การพัฒนาการบริการเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยการจะทำให้การบริการดีได้นั้นองค์กรต้องมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างมีแบบแผนที่ดี อีกทั้ง องค์กรต้องรู้จักการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

  • Customer Service
  • Call Center

Key Topics for Training

Session 1 : สร้างการบริการเพื่อมุ่งเน้นลูกค้า

Session 2 : การให้บริการเพื่อสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าอย่างยั่งยืน

  • มิติการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (CEM : Customer Experience Management)

Session 3 : แนวทางและการสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณภาพการบริการ

  • PCS กับการบริการที่ดีเลิศ
  • บุคลิกภาพนักบริการ
  • การสื่อสารที่สร้างสรรค์
  • จิตแห่งการบริการ

Session 4 : ทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการที่ดี

  • การสื่อสารและรับมือเมื่อลูกค้าที่ไม่เป็นมิตร
  • แนวทางวิธีการจัดการลูกค้าให้เป็นมิตร

วิทยากร อ.พรจรัส อารีราชการัณย์

  • HR Expert Customer Service Training Lerning Center True Corporations Public Co.,Ltd.

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.