ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
Service Inspiration การสร้างแรงบันดาลใจในงานบริการ
 

อบรมวัน

อบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม Siam @ Siam Hotel & SPA ใกล้มาบุญครอง กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,056 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

*** หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้ ***

งานบริการเป็นสิ่งที่มีความละเอียดและมีคุณค่าต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก แต่การบริการที่จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยพนักงานที่จะมอบการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า แต่พนักงานที่ดีต้องมีความเข้าใจและขวัญกำลังที่ดีตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานด้านการบริการ
 • พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน (PC ขายหน้าร้าน)

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : เปลี่ยนความคิดเป็นบวกเพื่อพัฒนางานบริการ

 1. คุณค่าของงานบริการดูได้จากอะไร
 2. นักบริการเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างไร
 3. กิจกรรมกลุ่ม สร้างพลังความคิดเพื่อพัฒนาทัศนคติตนเอง
 4. มองงานบริการอย่างไรให้เห็นคุณค่าที่แท้จริง
 5. ทัศนคติที่สำคัญเพื่อลดอคติในงานบริการ

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : แรงบันดาลในการทำงานด้านการบริการ

 1. ทำไมธุรกิจต้องพัฒนาคุณภาพการบริการ
 2. มุมมองแนวคิดที่ดีในการทำงานด้านบริการ
 3. ปัญหากับการทำงานด้านการบริการ
 4. กิจกรรมกลุ่ม คุณจะสร้างแรงบันดาลใจตนเองได้อย่างไร
 5. แรงบันดาลสำคัญอย่างไร
 6. วิธีการสร้างพลังและแรงบันดาลใจให้ตนเอง

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : คุณเข้าใจลูกค้าหรือไม่

 1. การบริการทำไมต้องตอบสนองความต้องการลูกค้า
 2. ลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญอย่างไร
 3. กิจกรรมกลุ่ม คุณเข้าใจลูกค้าดีพอหรือไม่
 4. สิ่งที่นักบริการต้องสังเกตก่อนมอบการบริการ
 5. เราจะชนะใจลูกค้าได้อย่างไร
 6. มองลูกค้าอย่างไรไม่ให้บั่นทอนตนเอง

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : สร้างสรรค์พลังทีมงานเพื่อการบริการที่ดี

 1. ทีมงานบริการที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. มองงานบริการไม่ใช่ภาระในงาน
 3. กิจกรรมกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรคในงานบริการ
 4. สิ่งที่ทีมงานบริการต้องตระหนักในงานบริการ
 5. Key Success การชนะตนเองเพื่อก้าวสู่นักบริการมืออาชีพ

วิทยากร  อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีความชำนาญในงานบริการมานานกว่า 17 ปี

 • วิทยากรเคยบรรยายให้แก่องค์กรเอกชนชั้นนำมากมาย เช่น SCG , CP , The Mall Group , Central , true , dtac เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.