ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 06/09/60 The Skills Sale for New Generation นักขายเจเนเรชั่นส์ใหม่กับการขายอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6
 

อบรมวันพุธที่ 6 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(รวมภาษีมูค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,173 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงินสุทธิท่านละ 4,056 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

*** หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้ ***

ปัญหาที่พบเจอจากทักษะการขายของพนักงานขายในยุคนี้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวเพื่อการขาย , การนำเสนอสินค้าให้น่าซื้อ , การตอบข้อโต้แย้งและการการเจรจาต่อรอง

หลักสูตรนี้วิทยากรได้ออกแแบบหลักสูตรขึ้นมาจากประสบการณ์ที่พบปัญหาจากพนักงานขาย เพื่อนำมาเป็นหลักสูตรที่ต้องการขจัดปัญหาและพัฒนาทักษะของนักขายให้ดียิ่งขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : เตรียมความพร้อมเพื่อการขาย

 1. นักขายต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
 2. เข้าใจสภาพตลาดและพฤติกรรมลูกค้าก่อนขาย
 3. นักขายต้องวิเคราะห์อะไรบ้าง
 4. กิจกรรม Workshop นักขายต้องเข้าใจอะไร

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคกาแฟและอาหารว่าง

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : นำเสนอขายอย่างไรให้น่าสนใจ

 1. เข้าใจจุดเด่นสำคัญของสินค้า
 2. นำเสนอขายจุดเด่นอย่างไรให้แตกต่าง
 3. การขายที่เน้นคุณภาพสินค้าต้องขายอย่างไร
 4. กิจกรรม บทบาทสมมติฝึกการนำเสนอสินค้า
 5. Sale Kits เพื่อช่วยการขายให้สำเร็จ

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งลูกค้า

 1. ขั้นตอนการตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
 2. ข้อโต้แย้งที่นักขายต้องพบจากลูกค้า
 3. แนวทางการตอบข้อโต้แย้งเพื่อสร้างความมั่นใจจากลูกค้า
 4. กิจกรรม บทบาทสมมติการตอบข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคากาแฟและอาหารว่าง

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : เทคนิควิธีเจรจาต่อรองอย่างรวดเร็ว

 1. นักขายสไตล์นักเจรจาต่อรอง
 2. เตรียมการเจรจาต่อรองอย่างไร
 3. วิธีการสังเกตลูกค้าก่อนยื่นข้อเสนอ
 4. กิจกรรม บทบาทสมมติฝึกการเจรจาต่อรอง
 5. วิธีการเจรจาต่อรองตามเงื่อนไขที่ลูกค้าเสนอ
 6. ปิดการเจรจาต่อรองด้วยข้อสรุปที่ดี

เวลา 16.00 น. จบการอบรมสัมมนา

วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มากประสบการณ์ในงานขายมานานกว่า 18 ปี
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรอบรมให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ เช่น CP , SCG , บุญถาวร , Central Group , Jaspal , CC-OO , Lyn Around , Property Perfect และอื่นๆ อีกมากมาย

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.