ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
Awareness with the organization ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ยั่งยืน รุ่นที่ 12
 

อบรมวันที่

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส ถนนสุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือชำระเงิน 4,056 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

การทำงานเพื่อองค์กรอย่างมุ่งมั่นย่อมเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ แต่หากพนักงานหมดไฟ ไร้กำลังใจในการทำงาน ย่อมส่งผลต่อภาพรวมขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตรนี้ต้องการเน้นการสร้างจิตสำนึกการรักองค์กรเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่พนักงานต้องสร้างสรรค์ให้น่าอยู่

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่

หัวข้ออบรมสัมมนาและกิจกรรม

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : ความสุขในงานเกิดขึ้นได้

 1. การสร้างความสุขภายในใจตนเอง
 2. 10 หัวใจสำคัญเพื่อสร้างสรรค์ความคิดดี
 3. กิจกรรม ปรับตน เปลี่ยนความคิดเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
 4. สำรวจตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคชากาแฟ

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : สภาพแวดล้อมที่ดีเกิดจากตัวเรา

 1. สร้างสรรค์ความสัมพันธ์คนรอบข้าง
 2. เปลี่ยนสังคมรอบข้างอย่างไรไม่เกิดผลกระทบ
 3. กิจกรรม สุขที่ล้นจากใจเรา
 4. เผื่อแผ่ความคิดแลกเปลี่ยนความรู้สึก

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : พัฒนาทีมเพื่อความก้าวหน้า

 1. การทำงานเชิงรุกที่สร้างสรรค์
 2. เคารพตนเอง เคารพผู้อื่นอย่างไรลดความขัดแย้ง
 3. กิจกรรม ฝ่าอุปสรรคของทีมไปอย่างไร
 4. Key Success สำคัญของการสร้างพลังในทีม

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคชากาแฟ

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การสร้างแรงจูงใจเพื่อองค์กรอย่างฉับพลัน

 1. มองปัญหางานอย่างไรไม่ทุกข์
 2. กิจกรรม จะพัฒนาองค์กรอย่างไรบ้าง
 3. วิธีคิดแนวใหม่เพื่อสร้างการพัฒนาองค์กร
 4. แบบสำรวจหัวใจความเป็นเจ้าของธุรกิจในตัวคุณ

วิทยากร :  อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมากประสบการณ์ในการอบรมมานานกว่า 17 ปี
 • เคยเป็นวิทยากรอบรมปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้แก่ CP , Central Marketing Group , Red Bull , DKSH , Colliers International , โอสถสภา , MAMA , ม.ธรรมศาสตร์ และอื่นๆ

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.