ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 26/09/60 Customer Retention เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ
 

อบรมวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส ถ.สาทร ซอยงามดูพลี กทม.

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่ายเหลือยอดชำระ 4,056 บาท)

Download ใบลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ค่ะ!!!

***หลักสูตรรับจัดอบรม Inhouse Training***

การรักษาฐานลูกค้าให้คงใช้บริการองค์กรของเรานับว่ามีความจำเป็นและสำคัญมากขึ้นทุกวัน เพราะ คู่แข่งก็มีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบสินค้าและการบริการเพื่อดึงหรือจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการของเขาเช่นกัน

หลักสูตรนี้นับว่าเป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการสนทนาและแนวทางการรักษาฐานลูกค้าที่ดี

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานให้บริการลูกค้า
 • พนักงานขาย
 • Call Center
 • Customer Service Team

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00-10.30 น.

Session 1 : ความจำเป็นของการรักษาฐานลูกค้า

 1. ทำไมองค์กรและพนักงานต้องรักษาฐานลูกค้า
 2. ลูกค้าพร้อมจะออกจากระบบของเราเพราะอะไร
 3. กิจกรรม ระดมความคิด การรักษาฐานลูกค้าที่ดี
 4. ความสำคัญของการ Retention ลูกค้า
 5. ทักษะที่สำคัญของการ Retention

เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.

Session 2 : ขั้นตอนการ Retention

 1. 5 ขั้นตอนสำคัญของการ Retention
 2. การสร้างสัมพันธ์ลูกค้าต้องทำอย่างไร
 3. การสอบถามสาเหตุและปัญหาจากลูกค้า
 4. กิจกรรม เทคนิควิธีการถามลูกค้า
 5. วิธีการนำเสนอทางออกที่เหมาะสมกับลูกค้า
 6. การนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าคิดใหม่

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.

Session 3 : การตอบข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองกับลูกค้า

 1. สิ่งที่ลูกค้าจะโต้แย้งจากพนักงาน
 2. ประเภทข้อโต้แย้งที่เราต้องเข้าใจ
 3. แนวทางการตอบข้อโต้แย้ง
 4. กิจกรรม ฝึกการตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
 5. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง
 6. ศิลปะการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ กับลูกค้า

เวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.

Session 4 : การโน้มน้าวเพื่อเกลี่ยกล่อมลูกค้

 1. เข้าใจความกังวลลูกค้า
 2. วิธีการโน้มน้าวลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 3. ลูกค้าเบื่อหน่ายจะเลิกใช้บริการเราต้องทำอย่างไร
 4. กิจกรรม ฝึกการโน้มน้าวลูกค้า
 5. เทคนิคการใคำช้พูดที่เพื่อการโน้มน้าวลูกค้า
 6. ผลของการรักษาฐานลูกค้าของนักบริการ

เวลา 16.00 น. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

 • วิทยากรเคยอบรมให้กับ SCG , true , dtac , รร.ดุสิตธานี , รพ.พญาไท , Promise , ธ.กรุงศรี , เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.