ด้านการบริการ
ด้านการขาย
ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์
ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ
ด้านทักษะหัวหน้า
ด้านทักษะความรู้อื่นๆ
อบรมวันที่ 31/10/59 กลยุทธ์การเข้าถึงตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่
 

อบรมวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ จ่าย 3% แล้วเหลือชำระเงินทั้งสิ้น 4,056 บาท)

Click Here...ใบลงทะเบียน

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

การขายยุคนี้นับว่ามีการแข่งขันกันสูงมาก เพราะ ต่างฝ่ายต่างก็แย่งชิงลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการขาย ดังนั้น พนักงานขายและองค์กรจะต้องเข้าใจถึงวิธีการและการสรรหาลูกค้าใหม่ เพื่อเป็นการขยายและรองรับโอกาสการขายในอนาคตอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขาย
 • หัวหน้าทีมขาย

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00-10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : เข้าใจสภาพตลาดของธุรกิจ

 1. สภาพตลาดกับอุปสรรคของสินค้า
 2. พฤติกรรมลูกค้าทั้งแบบองค์กรและแบบผู้บริโภค
 3. แนวโน้มทิศทางการบริโภคสินค้าในอนาคต
 4. สิ่งที่องค์กรต้องเข้าใจในสภาพตลาดทั้งปัจจุบันและอนาคต

เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่

 1. ตลาดใหม่ที่องค์กรและพนักงานขายต้อง Focus
 2. กลุ่มลูกค้ากับโอกาสการขายของพนักงานขาย
 3. การวิเคราะห์สภาพตลาดเพื่อการขยายตลาด
 4. Social Media กับสร้างโอกาสทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 5. กิจกรรมระดมความคิด เข้าถึงลูกค้าใหม่ได้อย่างไร

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : สิ่งที่นักขายต้องวางแผนก่อนการลงพื้นที่ขาย

 1. เข้าใจพื้นที่การขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในสภาพพื้นที่การขาย
 3. กลุ่มลูกค้ากับการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
 4. กิจกรรมระดมความคิด ตลาดแบบนี้เป็นลูกค้ากลุ่มใด
 5. การวางแผนการเข้าหาร้านค้าใหม่
 6. ประเภทร้านค้าหรือกลุ่มลูกค้าที่นักขายต้องเข้าใจ

เวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : กลยุทธ์และเทคนิคการขายสำหรับลูกค้าใหม่

 1. เทคนิควิธีการสร้างสัมพันธ์ร้านค้าและลูกค้า
 2. เทคนิคการค้นหาความต้องการจากลูกค้า
 3. เทคนิคการนำเสนอเพื่อกระตุ้นการเป็นลูกค้า
 4. เทคนิคการสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า
 5. เทคนิคการปิดการสนทนาที่ดี
 6. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • เป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการขายและการบริการมานานกว่า 17 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการบริหารเขตการขาย
 • เป็นวิทยากรให้แก่องค์กรเอกชนต่างๆ เช่น Nippon paint , CP , SCG , บุญถาวร , BEC TERO , Property Perfect , KBank เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-398-6888

E-mail: bambootraining@gmail.com

   

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.